Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Nota Kostenverhaal 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Kostenverhaal 2014
CiteertitelNota Kostenverhaal 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Kostenverhaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Wet ruimtelijke ordening, afdeling 6.4
  2. Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

29-05-201420-04-2018nieuwe regeling

06-05-2014

Gemeenteblad 2014, 131

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Kostenverhaal 2014

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 25 maart 2014, nr. 31: 

 

overwegende dat d.d. 15 april 2014 de commissie Wonen en Economie gehoord is en om advies is gevraagd ten aanzien van de hoogte van de basisinspanning en de mogelijkheden voor maatwerk:

 

overwegende dat het advies van de commissie Wonen en Economie d.d. 15 april 2014 ten aanzien van de hoogte van de basisinspanning en de mogelijkheden voor maatwerk is verwerkt in de Nota Kostenverhaal 2014:

 

gelet op het bepaalde in de Wet ruimtelijke ordening en de Gemeentewet:

 

 

BESLUIT

 

  • 1.

    de Nota Kostenverhaal 2014 vast te stellen.

     

  • 2.

    te bepalen dat dit besluit in werking treedt de dag na bekendmaking in het Gemeenteblad.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 mei 2014.

De griffier,

(C.P.L.M. Hendriks)

De voorzitter,

(H.J. Mak)