Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groepn op de bedrijventerreinen in Deurne Regeling voor aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen in Deurne (exclusief de Kranenmortel)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groepn op de bedrijventerreinen in Deurne Regeling voor aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen in Deurne (exclusief de Kranenmortel)
CiteertitelRegeling voor aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen in Deurne (exclusief de Kranenmortel)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageBijlage regeling voor aanleg parkeerplaatsen openbaar groen industrieterreinen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-09-2016nieuwe regeling

22-12-2015

Gemeenteblad, 2016, 322

.

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregel van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groepn op de bedrijventerreinen in Deurne Regeling voor aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen in Deurne (exclusief de Kranenmortel)

 

 

Regeling voor aanleg parkeerplaatsen in het openbaar groen op de bedrijventerreinen in Deurne (exclusief de Kranenmortel).
 • 1.

  Uitgangspunt blijft: parkeren moet zoveel mogelijk op eigen terrein zijn/worden gerealiseerd:

 • 2.

  Daar waar dit niet mogelijk is en/of er parkeerplaatsen te kort zijn, mag de ondernemer via Parkmanagement een verzoek bij de gemeente Deurne doen om parkeerplaatsen in de openbare ruimte te realiseren;

 • 3.

  Om in aanmerking te komen voor de parkeerregeling moet een ondernemer lid zijn van Parkmanagement Peelland;

 • 4.

  Om in aanmerking te komen om een verzoek uit te voeren moet er voldoende draagvlak zijn. Dat wil zeggen: 100% van de aangrenzende bedrijven (zowel naast- als tegenoverliggende bedrijven) moet het eens zijn met het verzoek.

 • 5.

  Bij voldoende draagvlak wordt afgeweken van de vastgestelde stedenbouwkundige visie op het betreffende bedrijventerrein;

 • 6.

  De complete verzoeken voor parkeerplaatsen in het openbaar groen worden voorgelegd aan afdeling BOR; Het college beslist of een verzoek voldoet.

 • 7.

  De parkeerplaatsen (het vak)1 wordt bij voorkeur uitgevoerd in half verharding en anders in antraciet betonstraatstenen (keiformaat). Zie bijlagen.

 • 8.

  Voor de uitvoering van de parkeerplaatsen zijn verschillende mogelijkheden, afhankelijk van de beschikbare ruimte en locatie. (zie bijlage regeling)

  • A.

   Parkeerkoffers

  • B.

   Parkeerplaatsen naast de weg

  • C.

   Parkeerhavens haaks op de weg (Haaks parkeren niet toegestaan direct aansluitend op een weg met fiets(suggestie)stroken)

  • D.

   Gestoken parkeren (schuine vakken)

 • 9.

  De ruimte in het openbaar groen moet voldoende zijn om de aanleg van de parkeerplaatsen uit te voeren conform de mogelijkheden en maatvoering uit de bijlagen;

 • 10.

  De afstand van de verharding (parkeerplaatsen) en een boom moet minimaal 2 meter zijn;

 • 11.

  De realisatie en de kosten van de aanleg van de parkeerplaatsen zijn voor rekening van de ondernemer;

 • 12.

  De grond waarop de parkeerplaatsen worden aangelegd blijft eigendom van de gemeente Deurne;

 • 13.

  De parkeerplaatsen blijven openbaar;

 • 14.

  De organisatie van het beheer en onderhoud ligt bij Parkmanagement Peelland;

 • 15.

  Er wordt een Deurne Koek ‘contract’ gesloten tussen de ondernemer, Parkmanagement Peelland en de gemeente Deurne. In dit contract zijn de verplichtingen en verantwoordelijkheden van de deelnemende partijen opgenomen;

15 De regeling treedt in werking als de regeling is gepubliceerd.

 

Deurne, 22 december 2015

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

De secretaris, mr. G.J.C. Kusters

De burgemeester, H.J. Mak

 

1 Het verharde gedeelte waar de auto op staat. De tussenruimte van een parkeerkoffer in klinkers uitvoeren.