Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Woonvisie gemeente Deurne 2015-2030

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingWoonvisie gemeente Deurne 2015-2030
CiteertitelWoonvisie gemeente Deurne 2015-2030
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpvolkshuisvesting en woningbouw
Eigen onderwerp
Externe bijlageWoonvisie 2015-2030

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

20-11-201520-11-2015nieuwe regeling

17-11-2015

Gemeenteblad, 2015, 253

83a

Tekst van de regeling

Intitulé

Woonvisie gemeente Deurne 2015-2030

DE RAAD DER GEMEENTE DEURNE

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 oktober 2015, nr. 83

 

gehoord de commissie Wonen en Vastgoed d.d. 2 november 2015;

 

gelet op het bepaalde in de gemeentewet en de woningwet;

 

BESLUIT

 

de Woonvisie gemeente Deurne 2015-2030, Goed wonen nu en straks, vast te stellen.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 17 november 2015.

De griffier, De voorzitter,

(R.J.C.M. Rutten) (H.J. Mak)