Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Regeling vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Deurne 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Regeling vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Deurne 2019
CiteertitelRegeling vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Deurne 2019
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening 2018.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 160, eerste lid, van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201901-01-2020nieuwe regeling

04-12-2018

gmb-2018-265728

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Regeling vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Deurne 2019

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DEURNE

 

gelet op het bepaalde in artikel 160, lid 1, onder e, van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t e n :

 

Vast te stellen de 'Regeling vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Deurne 2019' (tarieven zijn weergegeven inclusief en exclusief eventueel op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 verschuldigde omzetbelasting)

I. Privaatrechtelijke tarieven

 

Artikel

Omschrijving

Tarief excl. btw

btw

Tarief incl. btw

1

 

 

 

Binnensport accommodaties

 

 

 

1

1

 

 

Sporthal De Peelhorst zaal 1

 

 

 

1

1

1

 

hele hal, per uur

47,96

n.v.t

47,96

 

 

 

 

 

 

 

 

1

2

 

 

Sporthal De Peelhorst zaal 2

 

 

 

1

2

1

 

hele hal, per uur

47,96

n.v.t

47,96

 

 

 

 

 

 

 

 

1

3

 

 

Sporthal De Kubus

 

 

 

1

3

1

 

hele hal, per uur

47,96

n.v.t

47,96

 

 

 

 

 

 

 

 

1

4

 

 

Microhal Schutsboom:

 

 

 

1

4

1

 

hele hal, per uur

23,74

n.v.t

23,74

 

 

 

 

 

 

 

 

1

5

 

 

Gymzaal De Springplank

 

 

 

1

5

1

 

hele hal, per uur

16,06

n.v.t

16,06

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 

Kopieerwerk

 

 

 

2

1

 

 

Tarief per m1 (afgerond): papier

8,64

1,81

10,46

 

 

 

 

 

 

 

 

2

2

 

 

Voor tekeningen door de eigen dienst vervaardigd of bijgewerkt

 

 

 

2

3

 

 

Kopie

 

 

 

 

 

 

a

per kopie (enkelzijdig, A4)

0,83

0,17

1,00

 

 

 

b

per kopie (dubbelzijdig, A4)

0,95

0,20

1,15

 

 

 

c

per kopie (enkelzijdig, A3)

0,87

0,18

1,05

 

 

 

d

per kopie (dubbelzijdig, A3)

0,96

0,20

1,16

2

3

1

 

Kopieën van ander materiaal dat gegevens bevat, bedragen niet meer dan de kostprijs.

 

 

 

2

3

2

 

De in artikel 2.3 opgenomen vergoedingen voor kopieerwerk kunnen (eveneens) in rekening worden gebracht voor het verstrekken van kopieën van documenten op grond van artikel 7, eerste lid, onder a, van de Wet openbaarheid van bestuur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2

4

 

 

Papier (tarief afgerond)

 

 

 

 

 

 

a

1 pak A4, wit, 500 vel

6,66

1,40

8,06

 

 

 

b

1 pak A4, kleur, 500 vel

10,41

2,19

12,59

 

 

 

c

1 pak A3, kleur, 500 vel

16,34

3,43

19,77

 

 

 

 

 

 

 

 

2

5

 

a

Indien stukken (A5) op verzoek van de aanvrager moeten worden toegezonden per post of digitaal, dan wordt voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, het overeenkomstig deze tabel berekende bedrag verhoogd met:

3,76

0,79

4,55

 

 

 

b

Indien stukken (A4) op verzoek van de aanvrager moeten worden toegezonden per post of digitaal, dan wordt voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, het overeenkomstig deze tabel berekende bedrag verhoogd met:

4,99

1,05

6,04

 

 

 

 

 

 

 

 

2

6

 

a

Tarief voor verstrekken van ID cover paspoort

1,61

0,34

1,95

 

 

 

b

Tarief voor verstrekken van ID cover NIK kaart

1,27

0,27

1,54

 

 

 

c

Tarief voor verstrekken van ID cover rijbewijs

1,27

0,27

1,54

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

 

 

Parkeren in parkeergarages

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren in parkeergarage Wolfsberg bedraagt € 0,95 per uur.

 

 

 

 

 

 

a

Dagtarief

3,14

0,66

3,80

 

 

 

b

Maandabonnement

47,11

9,89

57,00

 

 

 

c

Kwartaalabonnement

141,32

29,68

171,00

 

 

 

d

Jaarabonnement

518,18

108,82

627,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkeren in parkeergarage Gemeentehuis

 

 

 

 

 

 

a

Jaarabonnement

518,18

108,82

627,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 

Dienstverlening door beschikbaar stellen van personeel, materieel of gemeentegrond

 

 

 

4

1

 

 

Voor het verrichten van diensten door personeel van de gemeente, zover hierna niet anders bepaald, per kwartier:

 

 

 

4

1

1

 

Universitair niveau

24,49

5,14

29,63

4

1

2

 

Hbo-niveau

21,26

4,46

25,72

4

1

3

 

Mbo-niveau

19,56

4,11

23,67

4

1

4

 

Vmbo-niveau

16,32

3,43

19,75

4

1

5

 

Indien de diensten op zaterdag, zondag of op feestdagen worden uitgevoerd, wordt het bedrag uit 4.1.1 t/m 4.1.4 verhoogd met 75% voor zaterdag, 100% voor zon- en feestdagen.

 

 

 

4

1

6

 

Inhuur ambtenaar als getuige bij een kosteloos huwelijk:

23,86

5,01

28,87

4

1

7

 

Voor vergoeding schuldregelende werkzaamheden en financieel beheer bedraagt het tarief 9% van de schuldregeling.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4

2

 

 

Verhuur, beschikbaar stellen van gemeentegrond voor terrasgebruik horeca

 

 

 

4

2

1

 

Vergoeding voor beschikbaarstelling van gemeentegrond in het gebied Markt, Helmondseweg, Molenstraat tussen Markt en Europastraat en in de Stationsstraat tussen Markt en Lage Kerk t.b.v. terrassen tijdens kermissen per m²:

25,88

 

25,88

4

2

2

 

Vergoeding voor beschikbaarstelling van gemeentegrond buiten het gebied Markt, Helmondseweg, Molenstraat tussen Markt en Europastraat en in de Stationsstraat tussen Markt en Lage Kerk t.b.v. terrassen tijdens kermissen per m²:

12,94

 

12,94

4

2

3

 

Vergoeding voor beschikbaarstelling van gemeentegrond in het gebied Markt, Helmondseweg, Molenstraat tussen Markt en Europastraat en in de Stationsstraat tussen Markt en Lage Kerk t.b.v. seizoensterrassen per m²:

25,88

 

25,88

4

2

4

 

Vergoeding voor beschikbaarstelling van gemeentegrond buiten het gebied Markt, Helmondseweg, Molenstraat tussen Markt en Europastraat en in de Stationsstraat tussen Markt en Lage Kerk t.b.v. seizoensterrassen per m²:

12,94

 

12,94

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bij bouw en overige werkzaamheden

 

 

 

4

2

5

 

Ingebruikname van wegen, bermen, waterlopen, groenstroken en plantsoenen ten behoeve van renovatieprojecten voor minder dan vijf woningen of daarmede vergelijkbaar ruimtebeslag:

316,97

 

316,97

4

2

6

 

Ingebruikname van wegen, bermen, waterlopen, groenstroken en plantsoenen ten behoeve van renovatieprojecten voor vijf tot vijftien woningen of daarmede vergelijkbaar ruimtebeslag:

949,86

 

949,86

4

2

7

 

Ingebruikname van wegen, bermen, waterlopen, groenstroken en plantsoenen ten behoeve van renovatieprojecten voor meer dan vijftien woningen of daarmede vergelijkbaar ruimtebeslag:

1.900,77

 

1.900,77

4

2

8

 

Vergoeding per maand, de eerste maand:

31,70

 

31,70

4

2

9

 

Vergoeding per maand, tweede en elke volgende maand per maand (of gedeelte):

15,79

 

15,79

4

2

10

 

Ingebruikname van een betaalde parkeerplaats, per dag (maandag t/m zaterdag) per parkeerplaats of gedeelte daarvan:

7,90

 

7,90

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Standplaatsen, uitgezonderd standplaatsen genoemd in de Marktgeldverordening

 

 

 

4

2

11

 

Voor het innemen van een standplaats, met uitzondering van die standplaatsen genoemd in de Marktgeldverordening, is een recht verschuldigd per dag:

106,01

 

106,01

4

2

12

 

Tarief voor het gebruik van een electriciteitsaansluiting bedraagt per gebruikte stekker, op basis van netspanning, bij eenmalig gebruik:

2,16

 

2,16

4

2

13

 

Tarief voor het gebruik van een electriciteitsaansluiting bedraagt per gebruikte stekker, op basis van krachtstroom, bij eenmalig gebruik:

3,03

 

3,03

4

2

14

 

Tarief voor het gebruik van een electriciteitskast bij evenementen op de Markt en op het Martinetplein, per kast, per dag:

24,88

 

24,88

 

 

 

 

 

 

 

 

4

3

 

 

Riolering

 

 

 

 

 

 

 

Voor de compensatie van niet aangelegde regenwaterberging op eigen terrein, per m3 te compenseren berging bedraagt het tarief:

265,00

55,65

320,65

 

 

 

 

 

 

 

 

4

4

 

 

Omruilen vuilcontainers

 

 

 

 

 

 

 

Op verzoek omwisselen van een huisvuilcontainer

25,00

 

25,00

4

4

1

 

Indien omwisseling plaatsvindt binnen drie maanden na verhuizing: gratis

 

 

 

4

4

2

 

Beschikbaar stellen van een extra huisvuilcontainer:

36,00

 

36,00

4

4

3

 

Controleren van de huisvuilcontainers door veldcontrole op locatie:

25,00

 

25,00

4

4

4

 

Beschikbaar stellen van een nieuwe sleutelhanger/druppel voor de ondergrondse afval bij diefstal of vermissing:

25,00

 

25,00

4

4

5

 

Beschikbaar stellen van een nieuwe sleutel voor de bovengrondse verzamelcontainer bij diefstal of vermissing:

50,00

 

50,00

4

4

6

 

Leveren en bezorgen van een compostvat met beluchtingsstok en compostversneller:

23,00

 

23,00

 

 

 

 

 

 

 

 

4

5

 

 

Hersteltarieven

 

 

 

 

 

 

 

Hersteltarieven (degeneratiekosten) bedoeld als tegemoedkoming in de degeneratie van openbare ruimte. De tarieven worden verrekend met nutsbedrijven en aanbieders van openbare elektronische communicatienetwerken. De tarieven bedragen:

 

 

 

4

5

1

a

Elementvergarding (bijvoorbeeld trottoirtegels, beton en gebakken klinkers) per m²:

13,92

2,92

16,84

 

 

 

b

Warm asfalt per opdracht van < 100 m² per m²:

367,28

77,13

444,41

 

 

 

c

Warm asfalt per opdracht van > 100 m² per m²:

225,88

47,43

273,31

 

 

 

d

Koud- en sproeiasfalt per opdracht van < 100 m² per m²:

93,44

19,62

113,06

 

 

 

e

Koud- en sproeiasfalt per opdracht van > 100 m² per m²:

47,05

9,88

56,93

 

 

 

f

Berm extensief per m²:

2,38

0,50

2,88

 

 

 

g

Berm 6x maaien per m²:

3,62

0,76

4,38

 

 

 

i

Gazon per m²:

7,21

1,51

8,72

 

 

 

j

Beplanting per m²:

26,08

5,48

31,56

4

5

2

 

Voor elementverharding worden bovenvermelde tarieven bij meldingen verhoogd (geen legeskosten) met een bedrag per m² van:

2,61

0,55

3,16

 

 

 

 

 

 

 

 

4

6

 

 

Voor het afvoeren van maaisel uit sloten bij particulieren bedraagt het tarief per m1 te vegen sloot:

 

 

 

 

 

 

a

Voor het afvoeren van maaisel door een aannemer € 0,30 per m1 sloot, plus € 7,50 factuurkosten. Frequentie: eenmaal per jaar voor schouwsloten, eenmaal per 2 jaar voor bermsloten.

0,30

0,06

0,36

 

 

 

b

Bij zelf maaien en verwerken of afvoeren van het maaisel door de perceeleigenaar ontvangt hij € 0,30 per m1 sloot. Frequentie: eenmaal per jaar voor schouwsloten, eenmaal per 2 jaar voor bermsloten.

0,30

0,06

0,36

 

 

 

 

 

 

 

 

4

7

 

 

Bewaring van bij ontruiming van panden vrijgekomen goederen: per maand of gedeelte daarvan voor bewaring van goederen, welke door de gemeente zijn opgeslagen, per drie m3:

32,86

 

32,86

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5

 

 

 

Kadaster

 

 

 

5

1

 

 

Verstrekking kadastrale gegevens uit de Kadastrale Balie per inzage en per geraadpleegd object:

2,60

 

2,60

5

2

 

 

Verstrekking van een kopie van gegevens uit de analoge kadastrale kaart:

5,20

 

5,20

5

3

 

 

De tarieven genoemd onder 5.1 t/m 5.2 gelden eveneens voor verstrekking van gegevens uit het Geografisch Informatie Systeem (GIS):

 

 

 

5

4

 

 

Verstrekking grootformaat kadastrale kaart met deelsecties:

45,30

 

45,30

5

5

 

 

Digitale verstrekking kaartgegevens, per verstrekking:

111,76

 

111,76

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 

Verwijderen gemeentelijke boom

 

 

 

 

 

 

 

Het laten verwijderen van een niet beschermde gemeentelijke boom naar aanleiding van een particulier verzoek:

167,82

35,24

203,06

 

II. Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel

  • 1.

    Deze regeling treedt in werking op 1 januari 2019

  • 2.

    Op de dag van inwerkingtreding van de regeling als bedoeld onder 1, wordt de 'Regeling vergoedingen voor privaatrechtelijke dienstverlening 2018' ingetrokken, met dien verstande dat deze van kracht blijft voor de periode waarvoor het heeft gegolden.

  • 3.

    Deze regeling kan worden aangehaald als: 'Regeling vergoedingen privaatrechtelijke dienstverlening Deurne 2019'

Vastgesteld in de vergadering van 4 december 2018

Burgemeester en wethouders van Deurne

De secretaris,

De burgemeester,