Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deurne

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent collectieve festiviteiten (Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeurne
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent collectieve festiviteiten (Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2020)
CiteertitelUitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpalgemeen
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer
 2. https://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deurne/CVDR490139/CVDR490139_1.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

02-01-202001-01-2021nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-312010

1221304

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne houdende regels omtrent collectieve festiviteiten (Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2020)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Deurne,

 

Gezien het collegevoorstel, d.d. 10-12-2019;

 

Gelet op artikel 4:2, eerste en derde lid, van de Algemene Plaatselijke Verordening gemeente Deurne 2018 en artikel 2.21 van het Activiteitenbesluit milieubeheer;

 

Besluiten:

 

vast te stellen het Uitvoeringsbesluit aanwijzing collectieve festiviteiten Deurne 2020.

 

 • I.

  Aan te wijzen de volgende collectieve festiviteiten en dagen voor de gehele gemeente:

  • -

   Carnaval (vrijdag 21 t/m dinsdag 25 februari 2020);

  • -

   de dag voorafgaand aan Koningsdag (zondag 26 april 2020);

  • -

   Koningsdag (maandag 27 april 2020);

  • -

   de dag voorafgaand aan Hemelvaart (woensdag 20 mei 2020);

  • -

   Hemelvaartsdag (21 mei 2020); en

  • -

   de viering van Oud & Nieuw (de nacht van 31 december 2020 op 1 januari 2021).

 • II.

  Aan te wijzen de volgende collectieve festiviteiten en kermisdagen voor de volgende kernen of delen van de gemeente:

  • -

   Kermis kern Vlierden (vrijdag 15 mei t/m zondag 17 mei 2020);

  • -

   Kermis centrum Deurne (vrijdag 12 juni t/m dinsdag 16 juni 2020);

  • -

   Kermis kern Neerkant (vrijdag 3 juli t/m dinsdag 7 juli 2020);

  • -

   Kermis kern Zeilberg (vrijdag 31 juli t/m dinsdag 4 augustus 2020);

  • -

   Kermis kern Liessel (zaterdag 29 augustus t/m dinsdag 1 september 2020); en

  • -

   Kermis kern Helenaveen (zaterdag 12 september t/m dinsdag 15 september 2020).

 • III.

  Dit besluit treedt na bekendmaking in werking op 2 januari 2020 en geldt tot en met 1 januari 2021.

Besloten in de vergadering van 17 december 2019.

Burgemeester en wethouders voornoemd,

R.R.M. Halffman

gemeentesecretaris

H.J. Mak

burgemeester

Bezwaar  

Hebt u vragen of behoefte aan uitleg over dit besluit? Neemt u dan contact op met het Klantcontactcentrum via het algemene telefoonnummer van de gemeente Deurne 0493 – 387 711 of via de website www.deurne.nl.

 

Als u het niet eens bent met dit besluit en u door dit besluit rechtstreeks in uw belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd bezwaarschrift hiertegen indienen bij burgemeester en wethouders, Postbus 3, 5750 AA Deurne. Dit kan tot 6 weken na de dag van bekendmaking van het besluit. In het bezwaarschrift moet u tenminste het volgende opnemen: uw naam en adres, de datum, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en de reden(en) van uw bezwaar. U moet het bezwaarschrift ook ondertekenen.

 

Het maken van bezwaar schorst de werking van het besluit niet. Daarom kunt u als u een spoedeisend belang heeft de voorzieningenrechter van de Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht verzoeken een voorlopige voorziening te treffen (bijvoorbeeld schorsing van het besluit). Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

 

Het postadres van de rechtbank is Rechtbank Oost-Brabant, sector Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Kijkt u voor meer informatie op http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. of informeert u bij de griffie van de Rechtbank Oost-Brabant (tel. 073 - 6202020)