Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivaatrechtelijke parkeertarieven 2012
CiteertitelPrivaatrechtelijke parkeertarieven 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

15-11-2011

Gemeenteblad, 09-12-2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2012

 

 

 

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2012

Artikel 1. Tarieven

De privaatrechtelijke parkeertarieven (inclusief 19% BTW) zijn als volgt vastgesteld:

Tarieven parkeergarages 2012

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Garageabonnementen Bewoners

Code

Tarief 2012

Bepalingen

 

 

 

 

 

 

Abonnement parkeergarage Leeuwenbrug

400

€ 476,00

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

Abonnement parkeergarage Noordenbergpoort¹

410

€ 476,00

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

Abonnement parkeergarage Wilhelminabrug

420

€ 476,00

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

 

 

 

 

 

Garageabonnementen Bedrijven:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abonnement parkeergarage Leeuwenbrug

500

€ 1.072,00

07.00 t/m 19.00 uur

ma t/m vr

Abonnement parkeergarage Leeuwenbrug

510

€ 1.289,00

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

Abonnement parkeergarage Noordenbergpoort¹

520

€ 1.072,00

07.00 t/m 19.00 uur

ma t/m vr

Abonnement parkeergarage Noordenbergpoort¹

530

€ 1.289,00

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

Abonnement parkeergarage Wilhelminabrug

540

€ 1.072,00

07.00 t/m 19.00 uur

ma t/m vr

Abonnement parkeergarage Wilhelminabrug

550

€ 1.289,00

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

 

 

 

 

 

¹ (kelder en bovendek)

 

 

 

 

Losse tarieven

Tarieven 2012

 

 

 

 

 

Ma. t/m Za. van 07.00 uur - 20.00 uur

€ 1,00

per 40 minuten

 

Koopzondagen van 12.00-17.30 uur

€ 1,00

per 40 minuten

 

 

 

 

 

Dagkaart Ma. t/m Za. 07.00 uur - 20.00 uur

€ 9,00

per dag

 

 

 

 

 

Nachttarief: periode van 20.00 uur - 07.00 uur

€ 1,50

 

 

Zondag: periode van 07.00 uur 20.00 uur

€ 1,50

 

 

 

 

 

 

Uitreiking van een uitrijkaart ten gevolge van een beschadigde of verloren kaart

€ 24,00

 

 

Uitrijkaarten vooraf via balie/internet*¹

€ 9,00

per kaart

 

 

 

 

 

*¹ deze kosten worden verhoogd met administratiekosten volgens de vigerende legesverordening

Artikel 2. Nadere regels door het college

Het college stelt in “Uitgifteregels parkeerabonnementen” het beleid vast ten aanzien van:

 • a.

  het maximaal aantal uit te geven parkeerabonnementen per parkeergarage;

 • b.

  het verlenen, het intrekken en het -ontzeggen van abonnementen;

 • c.

  de parkeergarage(s) waar de vergunning geldig is;

 • d.

  het gebruik van parkeerabonnementen;

 • e.

  de geldigheidsduur van een parkeerabonnement.

 

Artikel 3. Diefstal, verlies, vermissing of beschadiging

 • 1.

  In geval van diefstal of vermissing van de abonnementspas wordt slechts een vervangende abonnementspas verstrekt indien van de diefstal of vermissing aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.

 • 2.

  Bij beschadiging waardoor de abonnementspas niet meer werkt kan een nieuwe pas worden verstrekt.

 • 3.

  Alle kosten, verbonden aan de uitgifte van vervangende abonnementspassen zijn voor rekening van de parkeervergunninghouder.

 

Artikel 4.           Wijze van betaling en restitutie

 • 1.

  De abonnementskosten van het verleende garageabonnement worden in rekening gebracht via een nota.

 • 2.

  Indien een garageabonnement in de loop van het jaar wordt beëindigd, wordt naar evenredigheid restitutie van het abonnementsgeld verleend berekend naar rato van het verschuldigde abonnementsgeld voor een heel jaar, op basis van het aantal kalenderdagen tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar. Een maand wordt daarbij gesteld op dertig dagen; de dag waarop het garageabonnement wordt ingetrokken, wordt meegerekend; met dien verstande dat de restitutie niet wordt verleend indien het bedrag daarvan minder dan € 5,00 bedraagt.

 • 3.

  In het geval een garageabonnement in de loop van een kalenderjaar wordt aangevraagd wordt het abonnementsgeld berekend naar rato van het verschuldigde abonnementsgeld voor een heel jaar, op basis van het aantal kalenderdagen tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar. Een maand wordt daarbij gesteld op dertig dagen; de dag waarop het garageabonnement wordt verleend, wordt meegerekend. Indien het abonnementsgeld lager uitkomt dan € 5,00 voor het lopende jaar, wordt er geen nota verstuurd.

 

Artikel 5. Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2012.

 • 2.

  Dit besluit wordt aangehaald als: Privaatrechtelijke parkeertarieven 2012.

 

 

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,  de burgemeester,

 

 

drs. A.L.C.S. Lantain ir. A.P. Heidema