Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het inwerking stellen van parkeerapparatuur 2012

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het inwerking stellen van parkeerapparatuur 2012
CiteertitelAanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het inwerking stellen van parkeerapparatuur 2012
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlagei109891

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2012Onbekend

15-11-2011

Gemeenteblad, 09-12-2011

648493

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit plaatsen en tijdstippen betaald parkeren en voorschriften voor het in werking stellen van parkeerapparatuur 2012

 

 

Artikel 1 Wijze waarop tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd

Als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting aan te merken het inwerkingstellen van parkeermeter of parkeerautomaat met inachtneming van de volgende voorschriften:

 • a.

  de inwerkingstelling dient te geschieden door inworp van euromunten, met uitzondering van € 0,05, € 0,10 en € 0,20, zoals staat aangegeven in de kennisgeving op de meters of automaten;

 • b.

  voor zover betaling door middel van een chipknip bij een parkeerautomaat mogelijk is dient de inwerkingstelling te geschieden door het insteken van de chipknip en vervolgens hiermee te betalen zoals staat aangegeven in de kennisgeving op de meters of automaten;

 • c.

  in afwijking van het bepaalde in het lid a en b van dit artikel kan het in werking stellen van de parkeerapparatuur tevens geschieden via een telefoon inloggen op de centrale computer van Parkmobile B.V. Hiertoe dient de belastingplichtige geregistreerd te zijn bij Parkmobile B.V. Hij dient te beschikken over een geldige parkeerpas van Parkmobile B.V. Deze parkeerpas dient op een van buitenaf duidelijk zichtbare plaats achter de voorruit van het motorvoertuig te worden aangebracht zodanig dat het nummer van de parkeerpas leesbaar is. De aanvang van het parkeren meldt de belastingplichtige door de gebiedscode telefonisch of per sms door te geven aan Parkmobile B.V. Tevens neemt de belastingplichtige de overige voorwaarden van Parkmobile B.V. in acht.

 • d.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een parkeerautomaat dient de uit die automaat verkregen kaart, met daarop afgedrukt de nog niet verstreken dag en het tijdstip, te worden aangebracht of neergelegd achter de voorruit van het motorvoertuig. De kaart dient duidelijk vanaf de buitenzijde van het voertuig leesbaar te zijn zodanig dat de geldigheid hiervan gecontroleerd kan worden;

 • e.

  indien er wordt geparkeerd op een parkeerplaats bij een parkeermeter dient de parkeermeter inwerking te worden gesteld die behoort bij de parkeerplaats waarop wordt geparkeerd.

 • f.

  er vindt geen teruggaaf plaats via een parkeermeter of parkeerautomaat van betaald parkeergeld.

 

Het parkeren met een parkeervergunning wordt als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting op parkeerautomaatplaatsen aangemerkt indien er gebruik wordt gemaakt van een parkeervergunning en de bijbehorende parkeerpas waarmee dit volgens het “Aanwijzingsbesluit belanghebbendenplaatsen” is toegestaan.

Artikel 2 Aanwijzen van de plaatsen en tijdstippen waar tegen betaling van belasting mag worden geparkeerd bij parkeerapparatuurplaatsen.

Straatparkeren

 

A1-locatie*

A-locaties*/**

B-locaties*

C-locaties*

 

 

 

 

 

 

Maandag t/m Woensdag

 

 

 

 

 

09.00 uur - 18.00 uur

 

x

x

x

x

18.00 uur - 20.00 uur

 

x

x

nvt

nvt

 

 

 

 

 

 

Donderdag

 

 

 

 

 

09.00 uur - 18.00 uur

 

x

x

x

x

18.00 uur - 21.00 uur

 

x

x

x

nvt

 

 

 

 

 

 

Vrijdag

 

 

 

 

 

09.00 uur - 18.00 uur

 

x

x

x

x

18.00 uur - 20.00 uur

 

x

x

nvt

x

20.00 uur - 21.00 uur

 

nvt

nvt

nvt

x

 

 

 

 

 

 

Zaterdag

 

 

 

 

 

09.00 uur - 17.00 uur

 

x

x

x

x

17.00 uur - 19.00 uur

 

x

x

nvt

nvt

 

 

 

 

 

 

Koopzondagen

 

 

 

 

 

12.00 uur - 17.30 uur

 

x

x

nvt

nvt

 

 

 

 

 

 

x = betalen

 

 

 

 

 

nvt = geen betalen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* de locaties zijn aangegeven op de bij dit aanwijzingsbesluit behorende kaart met nummer 109.08.02.V.O.02

** Locatie Pikeurshof heeft afwijkende tijden:

 

Ma, di, woe , vrij van 17.00 uur tot 20.00 uur

Do van 17.00 uur tot 21.00 uur

Zat.van 09.00 uur tot 19.00 uur

Koopzondagen van 12.00 uur tot 17.30 uur

 

Koopzondagen worden door het college jaarlijks vastgesteld en gepubliceerd.

Artikel 3 Inwerkingtreding

1.Alle eerdere besluiten van ons college tot aanwijzing van terreinen en weggedeelten betaald parkeren, zoals deze zijn gepubliceerd conform het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet blijven van kracht, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn ingetrokken, met dien verstande dat de daarbij vermelde tijden, waarop slechts tegen betaling van parkeerbelasting mag worden geparkeerd, worden vervangen door de in artikel 2 van dit

besluit genoemde tijden.

2.Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2012

 

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,

de burgemeester,

 

drs. A.L.C.S. Lantain

ir. A.P. Heidema

Bijlage: gewaarmerkte kaart (tekeningnummer 109.08.02.V.O.02)

 

Kaart 109.08.02.V.02