Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Aanwijzingsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2010

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2010
CiteertitelAanwijzingsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2010
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp10.5
Externe bijlagei1163

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2010Onbekend

01-12-2009

Gemeenteblad, 2009-12-17

2009.263228

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2010

 

 

Artikel 1 Aanwijzen van de gebieden waar vergunninghouders op belanghebbendenplaatsen mogen parkeren

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2 van de Parkeerverordening 2010 bekend dat de volgende gebieden zijn aangewezen als gebieden waar vergunninghouders op belang-hebbendenplaatsen mogen parkeren en op welke tijden:

 • 1)

  Zone Binnenstad (B): het gebied globaal omsloten door: Wilhelminabrug, Emmastraat, Houtmarkt, Verzetslaan, Leeuwenbrug, Stationsstraat, Singel, Parkweg, Kapjeswelle, Onder de Linden en de Welle (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.08.02.V.O.01));

 • 2)

  Zone Schilwijken

  • a)

   Voorstad: het gebied met de volgende straten: Diepenveenseweg (tot aan de Hoge Hondstraat), Schurenstraat (tot aan de Hoge Hondstraat), Enkstraat (tot aan de Hoge Hondstraat), Smyrnastraat, Manegestraat, Oosterstraat, Eendrachtstraat, Tuinstraatje, Rattinkstraatje, Goldenbeltstraat, 1e Kruisstraat, Nieuwe Rij, Lange Rij, Kolkweg, Hoge Rij, Molenbelt, Korte Rij, Midden Rij, 1e Pauwenlandstraat, 2e Pauwenlandstraat en Brinkgreverweg (tot Schoutenweg) (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.08.02.V.O.01));

  • b)

   Rivierenwijk: het gebied globaal omsloten door Schipbeekstraat (tot aan de Dinkelstraat) , Oude Bathmenseweg (tot aan huisnummer 44) en Dinkelstraat (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.08.02.V.O.01));

  • c)

   Raambuurt: het gebied globaal omsloten door Emmastraat, Werfstraat, Raamdwarsstraat, Sluisstraat, gedeelte van Pothoofd en Buitengracht (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.08.02.V.O.01));

 • 3)

  Zone Pikeurshof: het gebied achter het Riagg (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.08.02.V.O.01));

Artikel 2 Aanwijzen van de tijden in de gebieden waar vergunninghouders op belanghebbenden plaatsen mogen parkeren.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2 , lid 2 van de Parkeerverordening 2010 bekend dat de volgende tijdstippen zijn aangewezen waarop het parkeren alleen aan parkeervergunninghouders is toegestaan:

Zone Binnenstad: gedurende 24 uur per dag, van maandag tot en met zondag.

Zone Schilwijken

 • a)

  Voorstad: van 08:00 uur tot en met 18:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • b)

  Rivierenwijk: van 08:00 uur tot en met 21:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • c)

  Raambuurt: van 08:00 uur tot en met 21:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

Zone Pikeurshof: van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag.

Artikel 3 Parkeervergunning

Het parkeren met een parkeervergunning, met uitzondering van een dagvergunning, wordt tevens als voldoening op aangifte van de parkeerbelasting op parkeerautomaatplaatsen binnen de geldende zone aangemerkt indien er gebruik wordt gemaakt van een parkeervergunning en een parkeerpas, zoals is aangegeven in het vigerende “Besluit uitgifte parkeervergunningen” de Algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor parkeervergunningen.

Met een algemene vergunning kan op alle parkeerautomaatplaatsen binnen de gemeente worden geparkeerd.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Alle eerdere besluiten van ons college tot aanwijzing van gebieden waar vergunninghouders op belanghebbendenplaatsen mogen parkeren, zoals deze zijn gepubliceerd conform het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet blijven van kracht, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn ingetrokken, met dien verstande dat de daarbij genoemde aangewezen gebieden, worden vervangen door de in artikel 2 van dit besluit genoemde gebieden.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2010.

   

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,

de burgemeester,

 

drs. A.L.C.S. Lantain

ir. A.P. Heidema

 

 

Bijlage: gewaarmerkte kaart (tekeningnummer 109.08.02.V.O.01)kaart 109.08.02.V.O.01