Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingPrivaatrechtelijke parkeertarieven 2014
CiteertitelPrivaatrechtelijke parkeertarieven 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2014Onbekend

26-11-2013

Gemeenteblad, 12 december 2013

865357

Tekst van de regeling

Intitulé

Privaatrechtelijke parkeertarieven 2014

Privaatrechtelijke parkeertarieven 20 1 4

 

 • -

  vastgesteld bij B&W-besluit 865357 dd 26 november 2013

 • -

  bekendmaking dd 12 december 2013

 • -

  inwerkingtreding: 1 januari 2014

 

Artikel 0 Dit artikel moet nog worden gesplitst

 

Artikel 1 . Tarieven

De privaatrechtelijke parkeertarieven (inclusief 21% BTW) zijn als volgt vastgesteld:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Code

Tarief 201 4

Bepalingen

 

 

 

 

 

400

€ 534

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

410

€ 534

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

420

€ 534

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

500

€ 1.204

07.00 t/m 19.00 uur

ma t/m vr

510

€ 1.448

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

520

€ 1.204

07.00 t/m 19.00 uur

ma t/m vr

530

€ 1.448

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

540

€ 1.204

07.00 t/m 19.00 uur

ma t/m vr

550

€ 1.448

00.00 t/m 24.00 uur

ma t/m zo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarieven 20 1 4

 

 

 

 

 

 

 

€ 0,20

Per 60 minuten of een gedeelte hiervan

 

€ 0,40

Per 15 minuten, of een gedeelte hiervan

 

€ 0,20

Per 60 minuten of een gedeelte hiervan

 

 

 

 

€ 0,20

Per 60 minuten of een gedeelte hiervan

 

 

 

 

€ 10,00

Per dag

 

 

 

 

€ 0,40

Per 15 minuten, of een gedeelte hiervan

 

 

 

 

€ 30,00

 

Artikel 2. Nadere regels door het college

Het college stelt in “Uitgifteregels parkeerabonnementen” het beleid vast ten aanzien van:

 • a.

  het maximaal aantal uit te geven parkeerabonnementen per parkeergarage;

 • b.

  het verlenen, het intrekken en het -ontzeggen van abonnementen;

 • c.

  de parkeergarage(s) waar de vergunning geldig is;

 • d.

  het gebruik van parkeerabonnementen;

 • e.

  de geldigheidsduur van een parkeerabonnement.

   

Artikel 3 . Diefstal, verlies , vermissing of beschadiging

 • 1.

  In geval van diefstal van de abonnementspas wordt slechts een vervangende abonnementspas verstrekt indien van de diefstal aangifte is gedaan bij de politie en tegen overlegging van het proces-verbaal.

 • 2.

  Bij beschadiging waardoor de abonnementspas niet meer werkt kan een nieuwe pas worden verstrekt.

 • 3.

  Alle kosten, verbonden aan de uitgifte van vervangende abonnementspassen zijn voor rekening van de parkeervergunninghouder.

Artikel 4.  Wijze van betaling en restitutie

 • 1.

  De abonnementskosten van het verleende garageabonnement worden in rekening gebracht via een nota.

 • 2.

  Indien een garageabonnement in de loop van het jaar wordt beëindigd, wordt naar evenredigheid restitutie van het abonnementsgeld verleend berekend naar rato van het verschuldigde abonnementsgeld voor een heel jaar, op basis van het aantal kalenderdagen tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar;

 • 3.

  In het geval een garageabonnement in de loop van een kalenderjaar wordt aangevraagd wordt het abonnementsgeld berekend naar rato van het verschuldigde abonnementsgeld voor een heel jaar, op basis van het aantal kalenderdagen tot het einde van het desbetreffende kalenderjaar.

   

Artikel 5 . Inwerkingtreding en citeertitel

 • 1.

  De privaatrechtelijke parkeertarieven 2013, vastgesteld bij collegebesluit van 27 november 2012 worden ingetrokken met ingang van 1 januari 2014, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2014.

 • 3.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Privaatrechtelijke parkeertarieven 2014”.

   

Burgemeester en wethouders van Deventer,

 

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

 

drs. A.L.C.S. Lantain

ir. A.P. Heidema