Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2014
CiteertitelAanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2014
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageni232770 i244500

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

2014-001796, Wijziging art. 1, 1) Zone Schilwijken a) Voorstad

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening 2014, art. 2

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-12-2014uitbreiding gebied waar vergunninghouders op belanghebbenden plaatsen mogen parkeren

14-10-2014

Gemeenteblad, 1december 2014

865375
01-01-201401-12-2014Onbekend

26-11-2013

Gemeenteblad, 12 december 2013

865375

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2014 (1e wijziging)

Burgemeester en wethouders van Deventer,

 

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2014

BESLUITEN

Het aanwijzen van gebieden voor belanghebbende parkeren 2014

Aanwij sbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 201 4 (1e wijziging).

Artikel 1 Aanwijzen van de gebieden waar vergunninghouders op belanghebbenden plaatsen mogen parkeren

 

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2, lid a van de Parkeerverordening 2014 bekend dat de volgende gebieden zijn aangewezen als gebieden waar vergunninghouders op belang-hebbendenplaatsen mogen parkeren en op welke tijden:

 

 • a)

  Zone Binnenstad (B): het gebied globaal omsloten door: Wilhelminabrug, Emmastraat, Verzetslaan, Leeuwenbrug, Stationsstraat, Singel, Parkweg, Kapjeswelle, Onder de Linden en de Welle (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02));

 • b)

  Zone Flitsparkeren : het gebied gedeelte stromarkt tussen Nieuwstraat/ Engestraat en Graven / Papenstraat (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02)); en het gebied omsloten

   

  • 1)

   Zone Schilwijken

 • a)

  Voorstad: het gebied met de volgende straten: Diepenveenseweg (tot aan de Hoge Hondstraat), Schurenstraat (tot aan de Hoge Hondstraat), Enkstraat (tot aan de Hoge Hondstraat), Smyrnastraat, Manegestraat, Oosterstraat, Eendrachtstraat, Tuinstraatje, Rattinkstraatje, Goldenbeltstraat, 1e Kruisstraat, Nieuwe Rij, Lange Rij, Kolkweg, Hoge Rij, Molenbelt, Korte Rij, Midden Rij, 1e Pauwenlandstraat, 2e Pauwenlandstraat en Brinkgreverweg (tot Schoutenweg) wordt uigebreid met 2e Kruisstraat (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02));

 • b)

  Rivierenwijk: het gebied globaal omsloten door Schipbeekstraat (tot aan de Dinkelstraat) , Oude Bathmenseweg (tot aan huisnummer 44) en Dinkelstraat (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02));

 • c)

  Raambuurt: het gebied globaal omsloten door Emmastraat, Werfstraat, Raamdwarsstraat, Sluisstraat, gedeelte van Pothoofd en Buitengracht (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02));

   

  • 2)

   Zone Pikeurshof: het gebied achter het Riagg (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02));

    

  • 3)

   Zone Buiten centrum:

   • a)

    Voorstad-Oost: het gebied met de volgende straten: Rozengaardeweg (tot aan het Smallepad), de Rielerweg (tot aan het Smallepad) en Bierstraat (tot aan de Zwarte Hoopstraat). (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02)

   • b)

    Demterpark: het gebied met de volgende straten: Verlengde kazernestraat, J.C.V Sleehof en de R.J. Schimmelpenninckhof (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02)

Artikel 2 Aanwijzen van de tijden in de gebieden waar vergunninghouders op belanghebbenden plaatsen mogen parkeren.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2 , lid c van de Parkeerverordening 2014 bekend dat de volgende tijdstippen zijn aangewezen waarop het parkeren alleen aan parkeervergunninghouders is toegestaan:

 

Zone Binnenstad: gedurende 24 uur per dag, van maandag tot en met zondag.

 

Zone Schilwijken

 • a)

  Voorstad: van 08:00 uur tot en met 21:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • b)

  Rivierenwijk: van 08:00 uur tot en met 21:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • c)

  Raambuurt: van 08:00 uur tot en met 21:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

   

Zone Pikeurshof: van maandag tot en met zondag, 24 uur per dag.

 

Zone Buiten centrum:

 

 • a)

  Voorstad-oost: van 09:00 uur tot en met 20:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • b)

  Demterpark: van 09:00 uur tot en met 20:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

Artikel 3 Parkeervergunning

Wanneer geparkeerd wordt met een parkeervergunning en een parkeerpas zoals is aangegeven in het vigerende “Besluit uitgifte parkeervergunningen”de algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor parkeervergunningen mag met een parkeervergunning ook geparkeerd worden op:

 • a)

  Met een parkeervergunning zone Binnenstad mag geparkeerd worden op alle parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat gelegen in de zone Binnenstad,

 • b)

  Met een parkeervergunning zone Schilwijken mag geparkeerd worden op alle parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat gelegen binnen de zone Schilwijken.

 • c)

  Met een parkeervergunning zone Buiten centrum mag geparkeerd worden op alle parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat gelegen binnen de zone Buiten centrum.

 • d)

  Met een algemene vergunning mag geparkeerd worden op alle parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat met uitzondering van de aangewezen parkeerplaatsen binnen de zone Flitsparkeren (tarief zone 2 aanwijsbesluit parkeerapparatuurplaatsen).

 • e)

  Met een dagvergunning mag niet geparkeerd worden bij parkeerplaatsen bij een parkeerautomaat of een parkeermeter.

Artikel 4 Inwerkingtreding

 • 1.

  Alle eerdere besluiten van ons college tot aanwijzing van gebieden waar vergunninghouders op belanghebbendenplaatsen mogen parkeren, zoals deze zijn gepubliceerd conform het bepaalde in artikel 139 van de Gemeentewet blijven van kracht, tenzij deze uitdrukkelijk door ons zijn ingetrokken.

 • 2.

  Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2014.

   

 

 

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,

de burgemeester,

 

 

drs. A.L.C.S. Lantain

ir. A.P. Heidema

Bijlage: gewaarmerkte kaart (tekeningnummer 109.14.01.A.D.02)

 

ROB-kaart behorende bij bijlage 4