Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende voorschriften gebruik parkeervergunningen 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende voorschriften gebruik parkeervergunningen 2017
CiteertitelVoorschriften gebruik parkeervergunningen 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/CVDR600480/CVDR600480_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2017nieuwe regeling

13-12-2016

gmb-2017-31022

2016-002066

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende voorschriften gebruik parkeervergunningen 2017

Uitwerking artikel 11 vigerende uitgifteregels parkeervergunningen 2017

Vastgesteld bij B&W besluit (2016-002066) d.d. 6 december2016

Bekendmaking: December 2016

Inwerkingtreding: 1 januari 2017

 

 • 1.

  De parkeervergunning mag maximaal drie weken per jaar worden gebruikt ten behoeve van een ander voertuig dan waar de vergunning betrekking op heeft. Het kenteken moet hiervoor worden gewijzigd bij de (daarvoor aangewezenafdeling van) de gemeente Deventer.

 • 2.

  De houder van de parkeervergunning dientalle, door een door de gemeente Deventer aangewezen persoon, gegeven aanwijzingen stipt en onmiddellijk op te volgen.

 • 3.

  De parkeervergunninghouder kan aan de hem verleendeparkeervergunning geen recht op een parkeerplaats ontlenen.

 • 4.

  Alle parkeervergunningen, met uitzondering van de (beperkte) dagvergunning, worden verleend voor onbepaalde tijd.

 • 5.

  De parkeerpas dient aan de linkerbinnenzijde van het motorvoertuig tegen de voorruit geplaatst te worden, zodanig dat het nummer van deze parkeerpas leesbaar en zichtbaar is voor een ieder.

 • 6.

  De parkeerpas blijft ten allen tijde eigendomvan de gemeente Deventer en dient indien daarom verzocht wordt direct te worden ingeleverd.

 • 7.

  In geval van diefstal van een parkeervergunning wordt slechts een vervangende parkeervergunning verstrekt indienvan de diefstal melding is gedaan bij publiekszaken.

 • 8.

  De kosten, verbonden aan de uitgifte van vervangende parkeervergunning(en)pas zijn voor rekening van de vergunninghouder.

 • 9.

  Een (beperkte) dagvergunning dient zichtbaar en duidelijk leesbaar met daarop de geldigheidsduur geplaatst te worden aan de linkerzijde achter de voorruit.

 • 10.

  Een parkeervergunninghouder is verplicht elke wijziging in de omstandigheden die relevant is voor de geldigheid van de parkeervergunning, zoals een wijziging van het kenteken, wijziging van (bedrijf)naam of wijziging van het adres van parkeervergunninghouder onmiddellijk en schriftelijk aan het daarvoor aangewezen team kenbaar te maken.

 • 11.

  Het college kan aan een parkeervergunning voorschriften en beperkingen verbindendie strekken tot bescherming van het belang van een goede verdeling van de beschikbare parkeerruimte.