Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent parkeren Eerste gewijzigd aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent parkeren Eerste gewijzigd aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2018
CiteertitelEerste gewijzigd aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp
Externe bijlageKaart tekeningnummer 109.18.01.A.D.02

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt het Aanwijsbesluit belanghebbenden parkeren 2018.

Deze regeling bevat de vroegst mogelijke datum van inwerkingtreding.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Deventer/CVDR603711/CVDR603711_1.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

19-06-201813-08-2018nieuwe regeling

22-05-2018

gmb-2018-128513

2018-000692

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer houdende regels omtrent parkeren Eerste gewijzigd aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2018

Burgemeester en wethouders van Deventer,

 

Gelet op artikel 2 van de Parkeerverordening 2018 met nummer 2017 000758,

 

BESLUITEN

 

Het aanwijzen van gebieden voor belanghebbende parkeren 2018

 

Eerste gewijzigd aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2018.

Artikel 1 Aanwijzen van de gebieden waar vergunninghouders op belanghebbenden plaatsen mogen parkeren

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2, lid a van de Parkeerverordening 2018 bekend dat de volgende gebieden zijn aangewezen als gebieden waar vergunninghouders op belanghebbendenplaatsen mogen parkeren en op welke tijden:

 

 • a)

  Zone Binnenstad (B): het gebied globaal omsloten door: Wilhelminabrug, Emmastraat, Verzetslaan, Leeuwenbrug, Stationsstraat, Singel, Parkweg, Kapjeswelle, Onder de Linden en de Welle (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02));

 • b)

  Zone Kortparkeren : het gebied gedeelte Stromarkt tussen Nieuwstraat/ Engestraat en Graven / Papenstraat. En het gebied Nieuwe Markt tussen Hofstraat, Graven en Noordenbergstraat. En het gebied Zandpoort tussen Bokkingshang en Achter de muren Zandpoort (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02));

 

 • 1)

  Zone Schilwijken

  • a)

   Voorstad: het gebied met de volgende straten: Diepenveenseweg (tussen de Smyrnastraat en de Hoge Rij) Manegestraat, Oosterstraat, Eendrachtstraat, Tuinstraatje, Rattinkstraatje, Goldenbeltstraatje, 1e Kruisstraat, Nieuwe Rij,(exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02));

  • b)

   Rivierenwijk: het gebied globaal omsloten door Schipbeekstraat (tot aan de Dinkelstraat) , Oude Bathmenseweg (tot aan huisnummer 44) en Dinkelstraat (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02));

  • c)

   Raambuurt: het gebied globaal omsloten door Emmastraat, Werfstraat, Raamdwarsstraat, Sluisstraat, gedeelte van Pothoofd en Buitengracht (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02));

 

 • 2)

  Zone Buitencentrum:

  • a)

   Voorstad: het gebied met de volgende straten: Diepenveenseweg (vanaf de Smyrnastraat tot aan de Hoge Hondstraat), Schurenstraat (tot aan de Hoge Hondstraat), Enkstraat (tot aan de Hoge Hondstraat), Smyrnastraat(tot en met de 2e Kruisstraat), 2e Kruisstraat, Lange Rij, Kolkweg, Hoge Rij, Molenbelt, Korte Rij, Midden Rij, 1e Pauwenlandstraat, 2e Pauwenlandstraat en Brinkgreverweg (tot Schoutenweg)

  • b)

   Voorstad-Oost: het gebied met de volgende straten: Rozengaardeweg (tot aan het Smallepad), de Rielerweg (tot aan het Smallepad) en Bierstraat (tot aan de Zwarte Hoopstraat). (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02)

  • c)

   Demterpark: het gebied met de volgende straten: Verlengde kazernestraat, J.C.V Sleehof en de R.J. Schimmelpenninckhof (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02)

  • d)

   Rivierenwijk: Het gebied globaal omsloten door de Veenweg, Oude Bathmenseweg (tot aan de Schipbeek), de Schipbeek tot aan de Dinkelstraat, de Snipperlingsdijk tussen de Veenweg en de Dinkelstraat) (exacte begrenzing aangegeven op kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02)

Artikel 2 Aanwijzen van de tijden in de gebieden waar vergunninghouders op belanghebbenden plaatsen mogen parkeren.

Burgemeester en wethouders maken op grond van artikel 2 , lid c van de Parkeerverordening 2018 bekend dat de volgende tijdstippen zijn aangewezen waarop het parkeren aan vergunninghouders is toegestaan:

 

Zone Binnenstad: gedurende 24 uur per dag, van maandag tot en met zondag.

 

Zone Schilwijken

 • a)

  Voorstad: van 09:00 uur tot en met 20:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • b)

  Rivierenwijk: van 08:00 uur tot en met 21:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • c)

  Raambuurt: van 09:00 uur tot en met 21:00 uur, van maandag tot en met zondag

 

Zone Buitencentrum:

 

 • a)

  Voorstad: van 09:00 uur tot en met 20:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • b)

  Voorstad-Oost: van 09:00 uur tot en met 20:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • c)

  Demterpark: van 09:00 uur tot en met 20:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

 • d)

  Rivierenwijk: van 09:00 uur tot en met 20:00 uur, van maandag tot en met zaterdag

Artikel 3 Parkeervergunning

Wanneer geparkeerd wordt met een parkeervergunning en een parkeerpas zoals is aangegeven in het vigerende “Besluit uitgifte parkeervergunningen” de algemene voorschriften, beperkingen en aanwijzingen voor parkeervergunningen mag :

 • a)

  Met een parkeervergunning zone Binnenstad geparkeerd worden op alle aangewezen parkeerapparatuurplaatsen gelegen in de tariefzones: 2, 3, 5 en 6*

 • b)

  Met een parkeervergunning zone Binnenstad geparkeerd worden op alle aangewezen parkeerapparatuurplaatsen gelegen in de tariefzone 1 tussen 17:00 en 9:00 uur,*

 • c)

  Met een parkeervergunning zone Schilwijken geparkeerd worden op alle aangewezen parkeerapparatuurplaatsen gelegen binnen de zone Schilwijken en tariefzone 4, 7, 8 en 9*

 • d)

  Met een parkeervergunning zone Buitencentrum geparkeerd worden op alle aangewezen parkeerapparatuurplaatsen gelegen binnen de zone Buitencentrum en tariefzone 8 en 9.*

 • e)

  Met een algemene vergunning mag geparkeerd worden op alle aangewezen parkeerapparatuurplaatsen met uitzondering van de aangewezen parkeerplaatsen binnen de tariefzone 1*,

 • f)

  Met een algemene vergunning mag geparkeerd worden op alle aangewezen parkeerapparatuurplaatsen gelegen in de tariefzone 1* tussen 17:00 en 9:00 uur,

 • g)

  Met een (beperkte) dagvergunning mag geparkeerd worden op alle parkeerapparatuurplaatsen

 

* zie Eerste gewijzigd aanwijsbesluit parkeerapparatuurplaatsen 2018-1met bijbehorende kaart, voor de ligging van de tariefzones

Artikel 3 Inwerkingtreding

 • a.

  Het aanwijsbesluit belanghebbendenparkeren 2018 met 2017-001779 wordt per 15 mei 2018 ingetrokken;

 • b.

  Dit besluit treedt in werking op 6 juni 2018;

 • c.

  Dit besluit wordt aangehaald als “Eerste gewijzigd aanwijsbesluit gebieden voor belanghebbenden parkeren 2018”.

Aldus besloten in de vergadering van 22 mei 2018

Burgemeester en wethouders van Deventer,

de secretaris,

M.A. Kossen

de burgemeester,

ir. A.P. Heidema

Bijlage: gewaarmerkte kaart (tekeningnummer 109.18.01.A.D.02)