Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Beleid verstrekking bijzondere bijstand voor hoorapparaten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleid verstrekking bijzondere bijstand voor hoorapparaten
CiteertitelBeleid verstrekking bijzondere bijstand voor hoorapparaten
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-07-2010Onbekend

29-06-2010

Gemeenteblad, 30-06-2010

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleid verstrekking bijzondere bijstand voor hoorapparaten

 

 

Aanleiding

 

Binnen het huidige beleid van de gemeente Deventer ten aanzien van bijzondere bijstand voor hoorapparaten zijn geen criteria opgenomen waaraan getoetst kan worden of iemand wel of niet voor bijzondere bijstand in aanmerking komt. In de praktijk leidt dit ertoe dat aanvragen bijzondere bijstand heel gemakkelijk worden toegekend. Het is gewenst dat op dit punt beleid wordt ontwikkeld.

 

1. Hoorapparaten

 

De voorliggende voorziening vanuit de basisverzekering ziet toe op een basis hoortoestel. Met een dergelijk hoortoestel kan met een gesprek thuis voeren en tv kijken. Voor andere activiteiten is een beter hoorapparaat nodig. Met een beter hoorapparaat kan men bijvoorbeeld ook naar een kleine bijeenkomst gaan. Om te voorkomen dat mensen door hun gehoorverlies in een sociaal isolement terecht komen, kan de gemeente ervoor kiezen om een extra bedrag te vergoeden voor de eigen bijdrage naast de vergoeding die iemand krijgt van de zorgverzekeraar.

 

Deze vergoeding is afhankelijk van welke pakket iemand heeft. Iemand met een aanvullende verzekering krijgt – naast de vergoeding vanuit de basisverzekering – vaak een extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering. Ten aanzien van de bijzondere bijstand voor hoorapparaten wordt geen onderscheid gemaakt tussen mensen mét en mensen zonder een aanvullende verzekering. Iedereen – ongeacht welke zorgverzekering is afgesloten - kan in principe voor een aanvulling vanuit de bijzondere bijstand in aanmerking komen. Mensen met een aanvullende verzekering zullen voor hun hoorapparaat dikwijls nog een extra vergoeding krijgen vanuit hun aanvullende verzekering. Mensen zonder een aanvullende verzekering krijgen deze extra vergoeding niet, omdat ze niet aanvullend verzekerd zijn. Vanuit de Salland Optimaal verzekering is deze extra aanvulling € 50,- per hoortoestel.

 

Als een zorgverzekeraar niet tot vergoeding overgaan (bijv. te weinig gehoorverlies), dan dient de gemeente evenmin tot verstrekking van bijzondere bijstand over te gaan. Indien de verzekering wel overgaat tot vergoeding, dan kan de klant voor de eigen bijdrage een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente indienen.

 

De aanvulling vanuit de gemeente voor de eigen bijdrage wordt gemaximaliseerd tot een bedrag van € 200,- per hoortoestel. Dit bedrag kan 1 keer per 5 jaar worden verstrekt. Dit bedrag is een gemiddelde van de kosten van een hoorapparaat dat een categorie boven de basisvariant ligt. Voor dit bedrag kan iemand bij Hans Anders zelfs een hoorsuperieur toestel aanschaffen. Bij Schoonenberg hoorcomfort zal de klant zelf nog een bedrag van € 100,- à € 150,- moeten bijleggen om een hoorapparaat in categorie 2 te kunnen verkrijgen. Van klanten mag in dit kader verwacht worden dat zij bij verschillende audiciens de prijzen vergelijken.

 

Het kan voorkomen dat de klant een zodanig gehoorverlies heeft dat de aanschaf van een zogenaamd powertoestel noodzakelijk is. Uit het audiogram van de KNO-arts is af te lezen dat iemand een dusdanig slecht gehoor heeft dat een dergelijk hoortoestel nodig is. Hiervoor is geen advies nodig van het CIZ of een bedrijfsarts. In deze uitzonderlijke gevallen kan er op grond van een medische noodzaak worden overgegaan tot een vergoeding van de eigen bijdrage. Deze kan geheel vergoed worden of voor een bepaald bedrag.

 

Tot slot kan het zo zijn dat er bepaalde accessoires (bijv. een afstandsbediening) noodzakelijk zijn bij de aanschaf van een hoorapparaat. In die gevallen wordt maatwerk verricht en wordt bekeken in hoeverre deze accessoires medisch noodzakelijk zijn en of daarvoor bijzondere bijstand moet worden verstrekt.

 

2.Oorstukjes

 

Geen extra vergoeding vanuit de bijzondere bijstand noodzakelijk. Vanuit de basisverzekering worden immers alle kosten hiervoor vergoed.

 

3.Serviceabonnementen

 

De basisverzekering en de Salland Optimaal verzekering geven geen vergoeding voor serviceabonnementen. Hans Anders en Schoonenberg Hoorcomfort hebben wel mogelijkheden om serviceabonnementen af te sluiten. Met deze serviceabonnementen is het mogelijk om een jaarlijkse controle te krijgen van het hoortoestel en wordt deze schoongemaakt.

 

Ook vallen lichte reparaties en het bijstellen van het hoorstel onder het serviceabonnement. Tot slot is het abonnement ook een verzekering tegen diefstal of verlies.

 

Vergoed worden de kosten van een serviceabonnement tot een bedrag van € 45,- voor twee hoortoestellen en € 25,- voor één hoortoestel één keer per 5 jaar.

 

4.Batterijen

 

Per 1 januari 2010 zijn de kosten voor bijzondere bijstand voor batterijen overgeheveld naar de Salland Optimaal verzekering. Per jaar kan een Salland Optimaal verzekerde voor € 60,- aan batterijen voor het hoorapparaat declareren. Voor mensen die geen Salland Optimaal verzekering hebben, geldt dat zij voor batterijen nog een aanvraag voor bijzondere bijstand bij de gemeente kunnen indienen.