Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Reglement Integratieprijs

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingReglement Integratieprijs
CiteertitelReglement Integratieprijs
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp12.3

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-03-1993Onbekend

22-02-1993

Gemeenteblad, 1993-03-01

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Reglement Integratieprijs

 

 

Artikel 1

Er is een integratieprijs met als doel het aanmoedigen van activiteiten in de Deventer samenleving die zijn gericht op het bevorderen van de integratie van minderheden, de erkenning van het multiculturele karakter van de Deventer samenleving en het tegengaan van racistische en discriminatoire tendensen. De activiteiten dienen voorts gericht te zijn op wederzijdse begripsverruiming, communicatie en moeten vernieuwend zijn.

Artikel 2

De integratieprijs bestaat uit een kunstwerk ter waarde van maximaal f 3.000,-- en een oorkonde. Indien gewenst kan het prijsbedrag ook in geld worden toegekend.

Artikel 3

De prijs wordt jaarlijks op of omstreeks 21 maart, de door de VN ingestelde anti-racismedag, uitgereikt.

Artikel 4
 • 1.

  Een ieder kan nominaties voor de toekenning van deze prijs bij het college van burgemeester en wethouders indienen.

 • 2.

  Teneinde voldoende bekendheid te geven zal jaarlijks een oproep via een gemeentelijke advertentie worden geplaatst waarin wordt gewezen op de mogelijkheid tot het indienen van nominaties.

Artikel 5
 • 1.

  De integratieprijs wordt toegekend door het college van burgemeester en wethouders op voordracht van een jury. De leden van deze jury worden benoemd door het college van burgemeester en wethouders.

 • 2.

  Indien naar het oordeel van de jury in enig jaar geen of onvoldoende prijzenswaardige activiteiten hebben plaatsgevonden, kan toekennen van de prijs in dat jaar achterwege blijven.

Artikel 6

In gevallen waarin dit Reglement niet voorziet, beslist het college van burgemeester en wethouders.