Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Deventer

Beleidsregels subsidiëring Vrijwillige Peuterspeelzalen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDeventer
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels subsidiëring Vrijwillige Peuterspeelzalen
CiteertitelBeleidsregels subsidiëring Vrijwillige Peuterspeelzalen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp12.9

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-12-1998Onbekend

15-03-1994

Onbekend

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels subsidiëring Vrijwillige Peuterspeelzalen

 

 

 

 • -

  B en W besluit dd. 15 maart 1994

 • -

  bekendmaking dd. 15 december 1998

 • -

  inwerkingtreding dd. 16 december 1998

NB. Deze beleidsregels gelden niet voor het grondgebied van de voorma lige gemeente Diepenveen.

Vrijwillige Peuterspeelzalen:

Onder vrijwillige Peuterspeelzalen wordt verstaan "speelzalen die geen gemeentelijke exploitatiesubsidie ontvangen".

Hoogte waarderingssubsidie:

De hoogte van de waarderingssubsidie wordt afhankelijk gesteld van de grootte van de groep. De toekenning wordt als volgt bepaald:

* 12 - 15 kinderen:

f 1.000,- per geopend dagdeel.

* 8 - 11 kinderen:

f 750,- per geopend dagdeel.

* 5 - 7 kinderen:

f 500,- per geopend dagdeel.

Subsidievoorwaarden:

De subsidie wordt onder de volgende voorwaarden verstrekt:

 • -

  De speelzaal moet voldoen aan de voorwaarden van de Verordening Kinderopvang.

 • -

  De speelzaal moet voldoen aan de voorwaarden van de Algemeen Subsidieverordening.

 • -

  De waarderingssubsidie moet jaarlijks door de speelzaal worden aangevraagd.

 • -

  Een kind maakt 2 dagdelen per week gebruik van de speelzaal.

 • -

  Subsidie wordt alleen verstrekt aan speelzalen die minimaal één jaar hebben gefunctioneerd.

 • -

  Het College heeft de mogelijkheid om af te wijken van de gestelde voorwaarden.

 • -

  Speelzalen die aanspraak willen maken op de waarderingssubsidie zullen daartoe een aanvraag moeten indienen.

 • -

  Toekomstige aanvragen die leiden tot het overschrijden van het budget (voor 1994:

  f 25.000,-) zullen niet worden gehonoreerd.