Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit omschrijving categorieën huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit omschrijving categorieën huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013 art. 3 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 13 maart 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit omschrijving categorieën huishoudelijke afvalstoffen Afvalstoffenverordening 2013

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel,

 

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk, d.d. 25 februari 2013;

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen wenselijk is een omschrijving vast te stellen van de navolgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 3 van de Afvalstoffenverordening 2013;

 

gelet op artikel 3, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2013 van de gemeente Dongeradeel

 

besluiten:

a. dat onder groente-, fruit- en tuinafval wordt verstaan:

 • -

  loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen;

 • -

  etensresten;

 • -

  vlees- en visresten;

 • -

  eierschalen;

 • -

  snijbloemen en kamerplanten;

 • -

  koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren;

 • -

  doppen van noten;

 • -

  mest van huisdieren;

 • -

  gras, stro en bladeren;

 • -

  klein snoeiafval;

 • -

  resten van tuinplanten (geen zand);

   

b. dat onder klein chemisch afval (KCA) wordt verstaan:

 • -

  Huishouden:

 • -

  batterijen;

 • -

  spaarlampen en energiezuinige lampen;

 • -

  TL-buizen;

 • -

  vloeibare gootsteenontstopper;

 • -

  lampenolie;

 • -

  petroleum;

 • -

  bestrijdingsmiddelen en insecticiden;

 • -

  Medicijnkastje:

 • -

  medicijnen;

 • -

  kwikthermometers;

 • -

  injectienaalden;

 • -

  Doe-het-zelf:

 • -

  verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen;

 • -

  de bij het verven gebruikte producten (terpentine, thinner, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder of wasbenzine;

 • -

  kwikschakelaars (zoals niet digitale verwarmingsthermostaten)

 • -

  Hobby:

 • -

  fotofixeer;

 • -

  foto-ontwikkelaar;

 • -

  etsvloeistoffen (zoals salpeterzuur en zwavelzuur);

 • -

  zoutzuur;

 • -

  Vervoer:

 • -

  accu’s;

 • -

  benzine;

 • -

  motorolie, afgewerkte olie, remolie;

 • -

  oliefilters;

 • -

  en alle producten met de geëigende gevarensticks;

   

c.dat onder verpakkingsglas wordt verstaan:

 • -

  verpakkingen van glas en ander klein glas (glazen, vazen enz.) gescheiden in de kleuren wit, bruin en groen.

   

d.dat onder papier en karton wordt verstaan:

 • -

  droog en schoon oud papier en karton zonder productvreemde verontreiniging

   

e.dat onder textiel wordt verstaan, (schoon en droog herbruikbaar en niet herbruikbaar textiel):

 • -

  kleding;

 • -

  schoeisel;

 • -

  lakens;

 • -

  dekens;

 • -

  grote lappen stof;

 • -

  gordijnen;

   

f.dat onder elektrische en elektronische apparaten wordt verstaan:

 • -

  alle grote en kleine huishoudelijke apparaten met een stekker, batterij of accu.

   

g.dat onder bouw- en sloopafval wordt verstaan:

 • -

  kleine hoeveelheden afval afkomstig van het bouwen en slopen van onroerende goederen; alle materialen die “aard en nagelvast” aan een bouwwerk zijn of waren gemonteerd.

   

h.dat onder C-hout wordt verstaan:

 • -

  bielzen, geïmpregneerd hout en gecreosoteerd hout.

   

i.dat onder a- en b-hout wordt verstaan

 • -

  onbehandelde en geverfde planken, balken of spaanplaten, mdf (alle hout niet zijnde c-hout)

   

j.dat onder grof tuinafval wordt verstaan:

 • -

  grove stukken afval van organische afkomst die niet in de groene container passen.

   

k.dat onder asbest wordt verstaan:

 • -

  asbesthoudende materialen, zoals aangegeven in het Asbestverwijderingsbesluit

   

l.dat onder grof huishoudelijk afval wordt verstaan:

 • -

  afval dat niet in de grijze container, boven- en ondergrondse restafvalcontainer past.

   

m.dat onder huishoudelijk restafval wordt verstaan:

 • -

  alle afvalstoffen afkomstig van een huishouden die niet gescheiden ingezameld worden.

   

n.dat onder banden wordt verstaan:

 • -

  banden afkomstig van personenauto’s zonder velg.

   

o.dat onder vlakglas wordt verstaan:

 • -

  enkel vensterglas, spiegels, draadglas en thermopane zonder raamwerk.

   

p.dat onder oude metalen wordt verstaan:

 • -

  ferro en non-ferro materialen.

   

q.dat onder puin wordt verstaan:

 • -

  steen- en betonhoudend afval.

   

r.dat onder grond wordt verstaan:

 • -

  niet tot licht verontreinigde grond of zand.

   

s. dat onder vetten wordt verstaan:

 • -

  vetten en oliën als vloeibaar frituurvet, gestold frituurvet, plantaardige olie

   

t.dat onder harde kunststoffen wordt verstaan:

 • -

  materialen van harde kunstoffen als PVC, HDPE, Poly Ethyleen, Mix Kunststoffen

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013

secretaris

burgemeester