Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit aanbiedregels van grijze, groene container en milieubox Afvalstoffenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanbiedregels van grijze, groene container en milieubox Afvalstoffenverordening 2013
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013, art. 10 lid 4

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

14-03-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 13 maart 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanbiedregels van grijze, groene container en milieubox Afvalstoffenverordening 2013

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel,

 

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk, d.d. 25 februari 2013

 

dat het in het kader van het welslagen van een gescheiden afvalinzameling en het doelmatig inzamelen met een zijlader met dubbele grijparm nodig is regels te stellen omtrent de wijze van de aanbieding van de containers;

 

dat het in het kader van het doelmatig inzamelen van klein chemisch afval nodig is regels te stellen omtrent de wijze van aanbieding van de milieubox;

 

dat het in het kader van het doelmatig inzamelen op de milieustraat nodig is regels te stellen omtrent de wijze van aanbieding van de milieubox;

 

gelet op artikel 10 lid 4 van de Afvalstoffenverordening 2013;

 

besluiten :

 

a. dat de volgende aanbiedregels van toepassing zijn:

 • -

  de container dient zoveel mogelijk 2 aan 2 naast elkaar, in een rechte lijn op de stoep of op de rijbaan aangeboden;

 • -

  de container niet in een bocht of vlakbij een obstakel (lantaarnpaal, auto of boom) te worden geplaatst;

 • -

  de container met het handvat en de wielen van de rijbaan te worden afgekeerd;

 • -

  de onderlinge ruimte tussen de containers moet ruim 30 cm zijn;

 • -

  het deksel van de container mag niet openstaan;

 

b. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer

mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 50 kilogram.

 

c. het gewicht van de  aangeboden hoeveelheid klein chemisch afval mag per keer niet zwaarder zijn dan 20 kilogram

 

d. bij de afgifte van afvalstoffen op het afval brengpunt, de Milieustraat, zijn de acceptatievoorwaarden van de Afvalsturing Friesland van toepassing;

 

e. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij het afval brengpunt, de Milieustraat, kunnen legitimeren;

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 5 maart 2013

secretaris                                                                                burgemeester