Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit frequentie van inzameling klein chemisch afval, grof tuinafval en grof huisafval Afvalstoffenverordening 2013

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit frequentie van inzameling klein chemisch afval, grof tuinafval en grof huisafval Afvalstoffenverordening 2013
CiteertitelBesluit frequentie van inzameling klein chemisch afval, grof tuinafval en grof huisafval Afvalstoffenverordening 2013
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening 2013, art. 5 lid 5

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

04-04-2013nieuwe regeling

05-03-2013

Nieuwe Dockumer Courant, 3 april 2013

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit frequentie van inzameling klein chemisch afval, grof tuinafval en grof huisafval Afvalstoffenverordening 2013

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel

 

gezien het advies van de afdeling Gemeentewurk, d.d 25 februari 2013

 

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen wenselijk is een frequentie vast te stellen voor de inzameling per perceel van klein chemisch afval (KCA), grof tuinafval en grof huisafval;

 

gelet op artikel 5 lid 5 van de Afvalstoffenverordening 2012 van de gemeente Dongeradeel;

 

besluiten :

 • -

  dat klein chemisch afval (KCA) vier maal per jaar bij elk perceel op afroep wordt ingezameld;

 • -

  dat grof tuinafval vier maal per jaar op afroep en tegen betaling wordt afgehaald door de inzameldienst van Gemeentewurk;

 • -

  dat grof huishoudelijk afval vier maal per jaar op afroep en tegen betaling wordt afgehaald door de inzameldienst van Gemeentewurk;

 • -

  dat textiel vier keer per jaar wordt ingezameld.

Dokkum,  5 maart 2013

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

secretaris                                                                                burgemeester