Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Mandaatbesluit comptabele P1 parkeervergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit comptabele P1 parkeervergunningen
CiteertitelMandaatbesluit comptabele P1 parkeervergunningen
Vastgesteld doorgeattribueerde functionaris
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Algemene wet bestuursrecht, afdeling 10.1.1

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

23-01-201402-02-2017nieuwe regeling

16-01-2014

gemeenteblad, Nieuwe Dockumer Courant, 22 januari 2014

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

MANDAATBESLUIT COMPTABELE P1 PARKEERVERGUNNINGEN

De comptabele van de gemeente Dongeradeel;

 

Besluit:

 

I. Voor zover de heffing niet geschiedt op de afdeling Financiële en Juridische Zaken P1 te Den Haag te mandateren om namen hem;

aanslagen, nota’s, kennisgevingen en andere schrifturen voor de heffing van leges en parkeerbelasting betreffende parkeervergunningen te verzenden of uit te reiken.

II P1 te Den Haag te mandateren om namens hem alle werkzaamheden betreffende het innen uit te voeren;

III. dat dit besluit in werking treedt met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.

 

Aldus vastgesteld op 16 januari 2014

De comptabele,

H.van ’t Zand