Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Regels inzake grafruimten en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Dongeradeel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegels inzake grafruimten en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Dongeradeel
CiteertitelVoorschriften grafbedekkingen 1999
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dongeradeel 1994

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-01-2000nieuwe regeling

09-12-1999

Nieuwe Dockumer Courant, 5 januari 2000

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Regels inzake grafruimten en grafbedekkingen op de gemeentelijke begraafplaatsen Dongeradeel

Burgemeester en wethouders van de gemeente Dongeradeel;

gelet op het bepaalde in de "Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dongeradeel 1994"

 

b e s l u i t e n :

 

vast te stellen de navolgende

REGELS INZAKE GRAFRUIMTEN EN GRAFBEDEKKINGEN OP DE GEMEENTELIJKE BEGRAAFPLAATSEN DONGERADEEL

Artikel 1 Begripsomschrijving:

Deze regels verstaan onder:

 • a.

  verordening : Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen in Dongeradeel 1994

 • b.

  grafbedekking : gedenkteken en/of winterharde grafbeplanting;

 • c.

  gedenkteken : voorwerp op het graf of aan het columbarium voor het aanbrengen van opschriften en/of figuren;

 • d.

  begraafplaatsen : de begraafplaatsen

  Damwâldsterreedsje - Dokkum;

  Lindenhof - Dokkum;

  Reidswâl - Metslawier;

  Molenzes - Ternaard.

Artikel 2
 • 1.

  Bij de aanvraag voor een vergunning tot het hebben van een gedenkteken dient een werktekening in 3-voud te worden ingediend.

 • 2.

  Op deze werktekening dient tenminste aangegeven te worden:

  • a.

   een boven-, voor- en zijaanzicht met alle hoogte-, breedte-, dikte- en lengtematen;

  • b.

   de soort en kleur van het te gebruiken materiaal;

  • c.

   de woordindeling van het opschrift en de plaats van de figuratie(s); alsmede de vermelding of de letters ingehakt, opgehakt of van metaal zijn.

Artikel 3 Afmetingen grafruimten

 • 1.

  De afmetingen van elke afzonderlijke grafruimte bedragen:

  • a.

   voor een eigen- en voor een huurgrafruimte: lengte 2.20 m en breedte 1.10 m;

  • b.

   voor een kindergrafruimte: lengte 1.70 m en breedte 0.90 m.

 • 2.

  Grafkelders mogen maximaal van de volgende afmetingen zijn:

  • a.

   voor enkele graven:

   buitenwerks 2.20 m lang, 0.90 m breed en 1.15 m hoog;

   binnenwerks 2.10 m lang, 0.80 m breed en 1.07 m hoog;

  • b.

   voor dubbele graven:

   buitenwerks 2.20 m lang, 1.55 m breed en 1.15 m hoog;

   binnenwerks 2.10 m lang, 1.45 m breed en 1.07 m hoog.

 • 3.

  De dekplaat moet ten minste 6 cm dik zijn en van voldoende sterkte.

 • 4.

  Dubbele grafkelders moeten zijn voorzien van een tussenschot, dat een grafruimte in twee gelijke ruimten verdeeld.

 • 5.

  Grafkelders moeten zodanig diep worden geplaatst dat op de dekplaat een grondbedekking van ten minste 25 cm kan worden aangebracht.

 • 6.

  Bewaarplaatsen van urnen moeten bestaan uit een gemetseld of betonnen bak van maximaal 65 bij 65 bij 65 cm en moeten ten minste 25 cm beneden het maaiveld worden geplaatst.

Artikel 4 Afmetingen grafstenen en grafzerken

 • A.

  Staande grafstenen (letterplaten) en monumenten

  • 1.

   Enkele graven en urngraven

   Staande grafstenen en monumenten op enkele graven:

   gemeten vanaf het maaiveld, een hoogte van minimaal 0.60 m en maximaal 1.00 m; een dikte van minimaal 0.08 m tot maximaal 0.40 m; de breedte dient minimaal 0.40 m en maximaal 0.80 m te bedragen; een eventuele voetplaat dient een minimale breedte te hebben van 0.50 m en maximaal van 0.80 m; de minimale dikte is 0.05 m en de maximale diepte 0.80 m.

  • 2.

   Dubbele graven

   Staande grafstenen en monumenten op dubbele graven:

   gemeten vanaf het maaiveld, een hoogte van minimaal 0.60 m en maximaal 1.00 m; een dikte van minimaal 0.08 m tot maximaal 0.40 m; de breedte dient minimaal 0.90 m en maximaal 1.50 m te bedragen; een eventuele voetplaat dient een minimale breedte te hebben van 1.20 m en maximaal van 1.50 m; de minimale dikte is 0.05 m en de maximale diepte 0.80 m.

  • 3.

   Kindergraven

   Staande grafstenen en monumenten op kindergraven:

   gemeten vanaf het maaiveld, een hoogte van minimaal 0.40 m en maximaal 0.70 m; een dikte van minimaal 0.05 m tot maximaal 0.40 m; de breedte dient minimaal 0.30 m en maximaal 0.55 m te bedragen; een eventuele voetplaat dient een minimale breedte te hebben van 0.45 m en maximaal van 0.55 m; de minimale dikte is 0.04 m en de maximale diepte 0.80 m.

 • B.

  Liggende grafstenen

  • 1.

   Enkele graven.

   Liggende grafstenen op enkele graven:

   maximale afmetingen 0.80 m bij 2.00 m.

  • 2.

   Dubbele graven.

   Liggende grafstenen op dubbele graven:

   maximale afmetingen 1.50 m bij 2.00 m.

  • 3.

   De opdekplaat dient een minimale dikte te hebben van 0.02 m en maximaal van 0.06 m.

  • 4.

   De gezamenlijke hoogte van plint, omranding (dorpel) en opdekplaat mag vanaf het maaiveld maximaal 0.20 m bedragen; inclusief voetplaat, voetstuk en staande letterplaat maximaal 1.00 m.

 • C.

  Liggende grafzerken

  • 1.

   Enkele graven.

   Liggende grazerken op enkele graven:

   maximale afmetingen 0.80 m bij 2.00 m.

  • 2.

   Dubbele graven.

   Liggende grafzerken op dubbele graven:

   maximale afmetingen 1.50 m bij 2.00 m.

  • 3.

   De zerk dient een minimale dikte te hebben van 0.06 m.

  • 4.

   De gezamenlijke hoogte van roef en zerk mag vanaf het maaiveld maximaal 0.20 m, oplopend tot maximaal 0.30 m bedragen.

 • D.

  Urnentuin

  Staande, liggende en monumenten op de urnentuin:

  Maximale afmetingen 0,50 bij 0,50 m (breedte x diepte) en 0,65 m hoog; de afmetingen van de afdekplaat bedragen maximaal 0,50 x 0,50 m; deze maat geldt ook voor voetplaten waarbij de minimale dikte 0,04 m bedraagt.

   

  N.B.

  Maatvoering urnenkelder bedraagt 0,32 x 0,32 m; hoogte 0,38 m

  (= binnenmaat geschikt voor 2 urnen).

 • E.

  Algemene bepalingen ten aanzien van grafstenen

  • 1.

   Elke grafbedekking dient van natuursteen of van geanodiseerd aluminium te zijn of van een ander, naar het oordeel van burgemeester en wethouders, hoogwaardig metaal;

   Grafbedekkingen van natuursteen dienen van een duurzame kwaliteit te zijn, bestand tegen weersinvloeden.

  • 2.

   Het hebben van grafstenen voorzien van een glasplaat (marmoriet inscriptieplaat) is niet toegestaan.

  • 3.

   Het hebben van tuintjes met omrandingen opgevuld met marmergrit of ander los materiaal is niet toegestaan.

  • 4.

   Tuintjes voorzien van omrandingen dienen goed te worden onderhouden zulks ten genoegen van burgemeester en wethouders. Bij onvoldoende staat van onderhoud kunnen burgemeester en wethouders verlangen dat een opdekplaat van natuursteen wordt aangebracht (dikte minimaal 0.02 m en maximaal 0.06 m) of kunnen burgemeester en wethouders overgaan tot verwijdering van de grafbedekking.

  • 5.

   Onder elke grafbedekking dient een gewapende betonfunderingsplaat met een minimale dikte van 0.06 m te worden aangebracht, en met een vaste (pen)verbinding verbonden te zijn aan de grafbedekking.

 • F.

  Vrijstelling

  Burgemeester en wethouders kunnen in bijzondere gevallen vrijstelling verlenen van de in dit artikel onder A tot en met D genoemde maatvoering.

Artikel 5 Afmetingen afdekplaten columbarium

 • A.

  Muur 1 tot en met 3

  • I.

   Ten aanzien van de afmetingen van afdekplaten van het columbarium dient aan de volgende voorwaarden te worden voldaan:

  • a.

   bovenste rij: uitvoering in zwarte natuursteen met de afmetingen 365 x 500 mm en een dikte van 30 mm;

  • b.

   middelste rij: uitvoering in witte natuursteen met de afmetingen

   365 x 500 mm en een dikte van 30 mm;

  • c.

   onderste rij: uitvoering in rode natuursteen met de afmetingen

   365 x 500 mm en een dikte van 30 mm;

  • d.

   het aanbrengen van afdekplaten dient te geschieden onmiddellijk na het bijzetten van een asbus/urn in de urnennis.

    

  • II.

   De gemiddelde hoogte van de urnennis bedraagt 0,22 m (binnenmaat)

   De gemiddelde breedte van de urnennis bedraag 0,34 m (binnenmaat)

   De buitenmaten (van een urnennis) zijn 0,37 m (hoog) x 0,50 m (breed).

 • B.

  Muur 4 tot en met 10

  • I.

   Uitvoering van de afdekplaten in natuursteen, afwisselend in zwart, wit en rood volgens tekeningnummer B-612.12. Het aanbrengen van afdekplaten dient te geschieden onmiddellijk na het bijzetten van een asbus/urn in de urnennis.

  • II.

   De binnenmaten van de urnennis bedragen gemiddeld 0,28 m (hoogte), respectievelijk 0,35 m (breedte).

   De buitenmaten van een urnennis zijn 0,43 (hoog) x 0,50 m (breed).

Artikel 6  

 • 1.

  Het is verboden op de graven/de urnentuin of urnbewaarplaatsen voorwerpen aan te brengen of te hebben die niet zijn begrepen in de door burgemeester en wethouders verleende vergunning, bedoeld in artikel 19 van de beheersverordening.

 • 2.

  Van het gestelde onder het eerste lid zijn uitgezonderd voor elke grafruimte een stenen of glazen bloemenvaas, maximum afmeting 20 cm.

Artikel 7  

Op elke zerk of steen moet bij plaatsing aan de linker bovenzijde op de zijkant van de steen de afdeling en het nummer van de betrokken grafruimte zijn ingehakt.

Artikel 8 Winterharde beplanting

 • 1.

  De winterharde beplanting die op de graven wordt geplant mag bij volle wasdom de voor het graf beschikbare oppervlakte niet overschrijden of moet door besnoeiing binnen deze oppervlakte kunnen worden gehouden.

 • 2.

  Het planten van bomen (boom = gewas met houtige stam die een diameter kan bereiken groter dan 10 cm en hoger kan worden dan 1 meter gemeten vanaf het maaiveld) is niet toegestaan.

 • 3.

  Beplanting, in welke vorm ook, bij liggende grafstenen en -zerken is niet toegestaan.

Artikel 9 Overgangsbepaling

Het bepaalde in de artikelen 3 en 4 van deze regels geldt niet voor de begraafplaats Molenzes te Ternaard, vakken A en B en de begraafplaats Reidswâl te Metslawier regelnummers A tot en met P.

Artikel 10 Slotbepaling

 • 1.

  Deze nadere regels treden met onmiddellijke ingang in werking met ingang van welke de bestaande voorschriften, vastgesteld door burgemeester en wethouders op 9 januari 1996 vervallen.

 • 2.

  Zij kunnen worden aangehaald als "Voorschriften grafbedekkingen 1999".

Dokkum, 9 december 1999

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel,

secretaris

voorzitter