Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit omschrijving categorieën afvalstoffen Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit omschrijving categorieën afvalstoffen Afvalstoffenverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 8 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit omschrijving categorieën afvalstoffen Afvalstoffenverordening

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

 

gezien het advies van de afdeling REO/Milieu d.d. 13 oktober 2006;

  

overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van afvalstoffen wenselijk is een omschrijving vast te stellen van de navolgende categorieën huishoudelijke afvalstoffen als bedoeld in artikel 8 van de Afvalstoffenverordening 2004;

 

gelet op artikel 8, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2004 van de gemeente Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n :

                                                                                                                      

 • a.

  dat onder groente-, fruit- en tuinafval wordt verstaan:

- loof, schillen en resten van groente, fruit en aardappelen;

- etensresten;

- vlees- en visresten;

- eierschalen;

- snijbloemen en kamerplanten;

- koffiefilters, koffiedik, theezakjes en theebladeren;

- doppen van noten;

- mest van huisdieren;

- gras, stro en bladeren;

- klein snoeiafval;

- resten van tuinplanten (geen zand);

 

 • b.

  dat onder papier en karton wordt verstaan:

- droog en schoon oud papier en karton

 

 • c.

  dat onder verpakkingsglas wordt verstaan:

- eenmalige glasverpakkingen

 

 • d.

  dat onder textiel wordt verstaan:

- kleding;

- schoeisel;

- lakens;

- dekens;

- grote lappen stof;

- gordijnen;

 

 • e.

  dat onder klein chemisch afval (KCA) wordt verstaan:

Huishouden

- batterijen;

- spaarlampen en energiezuinige lampen;

- TL-buizen;

- vloeibare gootsteenontstopper;

- lampenolie;

- petroleum;

- bestrijdingsmiddelen en insecticiden;

Medicijnkastje

- medicijnen;

- kwikthermometers;

- injectienaalden;

Doe-het-zelf

- verf, lak, beits en houtverduurzamingsmiddelen;

- de bij het verven gebruikte producten (terpentine, thinner, verfverdunner, kwastreiniger, kwastontharder of

  wasbenzine;

- kwikschakelaars (zoals niet digitale verwarmingsthermostaten)

Hobby

- fotofixeer;

- foto-ontwikkelaar;

- etsvloeistoffen (zoals salpeterzuur en zwavelzuur);

- zoutzuur;

Vervoer

- accu’s;

- benzine;

- motorolie, afgewerkte olie, remolie;

- oliefilters;

 

 en alle producten met de geëigende gevarensticks;

 

 • f.

  dat onder asbest wordt verstaan:

-asbesthoudende materialen, zoals aangegeven in het Asbestverwijderingsbesluit.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006.

De secretaris,

De burgemeester,