Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dongeradeel

Besluit milieustraat Afvalstoffenverordening

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDongeradeel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit milieustraat Afvalstoffenverordening
CiteertitelOnbekend
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmilieu
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Afvalstoffenverordening, art. 18 lid 2

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-200614-03-2013nieuwe regeling

31-10-2006

Nieuwe Dockumer Courant, 13 december 2006

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit milieustraat Afvalstoffenverordening.

 

Burgemeester en wethouders van Dongeradeel;

 

gezien het advies van de afdeling REO/Milieu d.d. 13 oktober 2006;

 

overwegende dat het verplicht is om op tenminste één daartoe ter beschikking gestelde plaats binnen de gemeente (of binnen gemeenten waarmee wordt samengewerkt) een milieustraat te realiseren.

                                                                                                                       

gelet op artikel 18, tweede lid van de Afvalstoffenverordening 2004 van de Gemeente Dongeradeel;

 

b e s l u i t e n :

dat huishoudelijke afvalstoffen in samenwerking met de gemeente Dantumadeel worden aangeboden op de Kooilaan tussen Dokkum en Damwoude.

Voor de afgifte van de afvalstoffen zijn regels en tarieven opgesteld.

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 31 oktober 2006.

De secretaris,

De burgemeester,