Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting
CiteertitelBesluit plaatsen en tijden parkeerbelasting Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerpparkeerregulering

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR383229/CVDR383229_3.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-10-201604-05-2017Nieuwe regeling

01-12-2015

gmb-2016-138831

SO/1519481

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

Gemeentebestuur

Spuiboulevard 300

3311 GR DORDRECHT

gezien het voorstel d.d. 5 november 2015 inzake aanpassen zondagregulering: aanwijsbesluit;

 

verwijzende naar de Verordening parkeerbelastingen

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen het navolgende

Besluit aanwijzing plaatsen en tijdstippen parkeerbelasting

Artikel 1  

 • 1.

  Parkeren tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste en tweede lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is toegestaan:

  • a.

   van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur binnen het gebied dat omsloten wordt door de Oude Maas, de spoorlijn Rotterdam-Breda, Dokweg, Weeskinderendijk, de spoorlijn Dordrecht-Gorinchem, Krommedijk, Groenedijk, Noordendijk, Oranjelaan en Wantij (zie kaart in bijlage 1, mengvormparkeren), met uitzondering van:

   • -

    parkeerplaatsen op de Dokweg;

   • -

    parkeerplaatsen op de Weeskinderendijk;

   • -

    parkeerplaatsen op de Groenendijk (exclusief de parkeerplaatsen bij pandnummers 29 tot en met 139);

   • -

    parkeerplaatsen op de Oranjelaan;

   • -

    parkeerplaatsen als bedoeld in de artikelen 2 en 3;

   • -

    plaatsen die aan een andere categorie parkeerders of aan andere weggebruikers zijn toegewezen, dan wel voor een andere categorie parkeerders of andere weggebruikers zijn bestemd.

  • b.

   van maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur op 38 parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de Rie Mastenbroekweg;

 • 2.

  Parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht kan voldaan worden door aanschaf van een parkeerticket bij de parkeerapparatuur voor maximaal 13 uur of door middel van aan- en afmelden bij de centrale computer.

Artikel 2  

 • 1.

  Parkeren tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is toegestaan van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur op parkeerplaatsen binnen het gebied dat omsloten wordt door de Prinsenstraat, Voorstraat, Steegoversloot en Spuihaven (zie kaart in bijlage 1, vergunninghoudersparkeren), met uitzondering van:

  • -

   parkeerplaatsen in de genoemde grensstraten;

  • -

   parkeerplaatsen als bedoeld in artikel 3;

  • -

   plaatsen die aan een andere categorie parkeerders of aan andere weggebruikers zijn toegewezen, dan wel voor een andere categorie parkeerders of andere weggebruikers zijn bestemd.

 • 2.

  Parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht binnen het onder lid 1 van dit artikel bedoelde gebied kan voldaan worden door aanschaf van een dagkaart bij de parkeerapparatuur of door middel van aan- en afmelden bij de centrale computer.

Artikel 3  

1. Parkeren alleen tegen betaling van parkeerbelasting als bedoeld in artikel 2, lid 1 van de Verordening parkeerbelastingen Dordrecht is toegestaan op parkeerplaatsen op de volgende weggedeelten:

 • a.

  voor een maximale parkeerduur van 30 minuten bij aanschaf van een parkeerticket bij de parkeerapparatuur of door middel van aan- en afmelden bij de centrale computer op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur:

  • -

   4 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Boogjes, ter hoogte van de pandnummers 1 t/m 5;

  • -

   12 parkeerplaatsen op de 's Heer Boeijenstraat;

  • -

   16 parkeerplaatsen op het gedeelte van de Spuiboulevard, gelegen tussen de Spuiweg en de Van Godewijckstraat;

  • -

   7 parkeerplaatsen op het gedeelte van de Spuiboulevard, gelegen tussen de Hellingen en de Spuiweg;

  • -

   7 parkeerplaatsen op de Prinsenstraat, ter hoogte van de pandnummers 1 t/m 3;

  • -

   6 parkeerplaatsen aan de westzijde van de Voorstraat, ter hoogte van de pandnummers 207 t/m 237;

  • -

   26 parkeerplaatsen op het gedeelte van de Vest, gelegen tussen de Johan de Wittstraat en de Vriesestraat;

 • b.

  voor een maximale parkeerduur van 35 minuten bij aanschaf van een parkeerticket bij de parkeerapparatuur of door middel van aan- en afmelden bij de centrale computer op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur:

  • -

   6 parkeerplaatsen aan de zuidwestzijde van de Sint Jorisweg, ter hoogte van de pandnummers 137 t/m 139 en 151 t/m 159;

  • -

   4 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Transvaalstraat, tegenover pandnummer 250;

  • -

   4 parkeerplaatsen aan de noordzijde van de Transvaalstraat, ter hoogte van pandnummer 250;

  • -

   3 parkeerplaatsen aan de zuidzijde van de Transvaalstraat, tegenover de pandnummers 2 t/m 4;

  • -

   14 parkeerplaatsen op het gedeelte van de Johan de Wittstraat, gelegen tussen de Singel en de Koningin Wilhelminastraat;

  • -

   10 parkeerplaatsen op de Spuiweg, ter hoogte van de pandnummers 64 t/m 70 en 80 t/m 110;

  • -

   8 parkeerplaatsen op de Spuiweg, ter hoogte van de pandnummers 2 t/m 14;

 • c.

  voor een maximale parkeerduur van 35 minuten bij aanschaf van een parkeerticket bij de parkeerapparatuur of door middel van aan- en afmelden bij de centrale computer op maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur:

  • -

   10 parkeerplaatsen op de Burgemeester de Raadtsingel (parallelweg zuidzijde);

 • d.

  voor een maximale parkeerduur van 35 minuten bij aanschaf van een parkeerticket bij de parkeerapparatuur of door middel van aan- en afmelden bij de centrale computer, op maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en voor een maximale parkeerduur van 300 minuten op zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur:

  • -

   22 parkeerplaatsen op het parkeerterrein aan de voorzijde van het Stadskantoor;

 • e.

  voor maximaal 13 uur bij aanschaf van een parkeerticket bij de parkeerapparatuur of door middel van aan- en afmelden bij de centrale computer op maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 22.00 uur en op zondag van 12.00 uur tot 17.00 uur:

  • -

   30 parkeerplaatsen op het parkeerterrein Kunstminplaats;

  • -

   307 parkeerplaatsen op het parkeerterrein Ark van Noach;

 • f.

  voor een maximale parkeerduur van 60 minuten bij aanschaf van een parkeerticket bij de parkeerapparatuur of door middel van aan- en afmelden bij de centrale computer op maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 22.00 uur:

  • -

   6 parkeerplaatsen aan de Overkampweg;

  • -

   46 parkeerplaatsen aan de Karel Lotsyweg.

Artikel 4  

Op onderstaande feestdagen hoeft geen parkeerbelasting als bedoeld in de Verordening parkeerbelastingen te worden voldaan:

 • -

  eerste paasdag;

 • -

  eerste pinksterdag

 • -

  eerste kerstdag;

 • -

  nieuwjaarsdag.

Artikel 5  

De aanschaf van een parkeerticket bij de parkeerapparatuur, als bedoeld in de voorgaande artikelen, is uitsluitend mogelijk door het inwerpen van muntstukken van € 0,10, € 0,20, € 0,50, € 1,- en € 2,- of langs elektronische weg door middel van een PIN-pas.

 

Artikel 6  

Op alle in dit besluit vermelde weggedeelten kan tot zekerheid van betaling, overeenkomstig artikel 9 van de Verordening parkeerbelasting Dordrecht, een wielklem worden toegepast.

 

Artikel 7  

Het besluit "Regeling tot aanwijzing plaatsen waarop tegen betaling van belasting geparkeerd kan worden" van 19 december 2006, laatstelijk gewijzigd op 17 november 2015 wordt ingetrokken met ingang van de dag na die van bekendmaking als bedoeld in artikel 8, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 

Artikel 8  

Dit besluit kan worden aangehaald als "Besluit plaatsen en tijden parkeerbelasting Dordrecht".

 

Artikel 9  

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van bekendmaking.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 1 december 2015.

Het college van Burgemeester en Wethouders

de secretaris de burgemeester

M.M. van der Kraan A.A.M. Brok

Bijlage 1 Mengvormparkeren en vergunninghoudersparkeren