Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Eerste wijziging van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingEerste wijziging van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten
CiteertitelEerste wijziging van de Regeling onderlinge samenwerking
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

wizbesluit per abuis gepubliceerd via cvdr. 28-12-2017 in stcrt

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. http://wetten.overheid.nl/BWBR0003740/2015-01-01
 2. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005416/2017-07-01
 3. http://wetten.overheid.nl/BWBR0004627/2017-12-01
 4. http://wetten.overheid.nl/BWBR0005537/2017-12-01
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201809-03-20181e wijziging

21-12-2017

stcrt-2017-75584

Tekst van de regeling

Intitulé

Eerste wijziging van de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten

De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Alblasserdam, Hardinxveld-Giessendam, Hendrik Ido Ambacht, Dordrecht, Papendrecht, Sliedrecht en Zwijndrecht, ieder voor zover het zijn bevoegdheid betreft;

 

overwegende,

 

 

 • -

  dat met ingang van 1 januari 2013 de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten in werking is getreden;

 • -

  dat de gemeente Hardinxveld-Giessendam wenst toe te treden tot deze regeling;

 • -

  dat artikel 12 van de regeling bepaalt dat gemeenten alleen met ingang van 1 januari van enig kalenderjaar kunnen toetreden tot de regeling;

 • -

  dat van de gelegenheid gebruik wordt gemaakt om enkele redactionele verbeteringen door te voeren;

 

gelet op de Wet gemeenschappelijke regelingen, de Gemeentewet, de Kieswet en de Algemene wet bestuursrecht;

 

 

B E S L U I T E N:

 

de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten, versie 1.0 als volgt te wijzigen:

 

 

Artikel I  

 

 • A.

  In de aanhef wordt na "Alblasserdam", toegevoegd Hardinxveld-Giessendam;

 • B.

  In artikel 1, onder a wordt na "Alblasserdam", toegevoegd Hardinxveld- Giessendam;

 • C.

  Artikel 1 onderdeel j komt te luiden: Regeling: de Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten;

 • D.

  In artikel 3, vierde lid wordt aan de zin "Er wordt geen detacheringsovereenkomst afgesloten" toegevoegd ", tenzij er sprake is van langdurige inzet van personeel.";

 • E.

  De laatste zin van artikel 3, vierde lid wordt het vijfde lid van artikel 3.

 

Artikel II  

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2018.

 

Artikel III  

Dit besluit kan worden aangehaald als "wijzigingsbesluit Regeling onderlinge samenwerking Drechtstedengemeenten, eerste wijziging".

 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van … 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Alblasserdam,

de secretaris de burgemeester

… …

Aldus besloten in de vergadering van … 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Dordrecht,

de secretaris de burgemeester

… …

Aldus besloten in de vergadering van … 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hardinxveld-Giessendam,

de secretaris de burgemeester

… …

Aldus besloten in de vergadering van … 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Hendrik Ido Ambacht,

de secretaris de burgemeester

… …

Aldus besloten in de vergadering van … 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Papendrecht,

de secretaris de burgemeester

… …

Aldus besloten in de vergadering van … 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Sliedrecht,

de secretaris de burgemeester

… …

Aldus besloten in de vergadering van … 2017.

Het college van Burgemeester en Wethouders van Zwijndrecht,

de secretaris de burgemeester

… …