Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Rectificatie op de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRectificatie op de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. artikel 156 van de Gemeentewet
  2. artikel 229 van de Gemeentewet
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

12-04-201801-01-2019Tarieventabel

19-12-2017

gmb-2018-75556

Tekst van de regeling

Intitulé

Rectificatie op de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van leges 2018

(gepubliceerd op 22 december 2017, onder nummer 229417 in het Gemeenteblad)