Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Tijdelijk besluit camperplaatsen Parkeerterrein Energiehuis gemeente Dordrecht

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTijdelijk besluit camperplaatsen Parkeerterrein Energiehuis gemeente Dordrecht
CiteertitelTijdelijk besluit camperplaatsen Parkeerterrein Energiehuis gemeente Dordrecht
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Dordrecht/CVDR337918/CVDR337918_5.html

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-07-201821-06-201831-10-2018tijdelijke regeling

25-06-2018

gmb-2018-156935

nr. STD/2110925

Tekst van de regeling

Intitulé

Tijdelijk besluit camperplaatsen Parkeerterrein Energiehuis gemeente Dordrecht

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente

DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 20 juni 2018 inzake Tijdelijke camperplaatsen

Parkeerterrein Energiehuis;

 

overwegende dat:

 • -

  het op grond van artikel 4:18, lid 1 van de Algemene plaatselijke verordening Dordrecht (APV) verboden is ten behoeve van nachtverblijf een kampeermiddel te plaatsen of geplaatst te houden buiten een kampeerterrein dat als zodanig in het bestemmingsplan, de beheersverordening, het exploitatieplan of een voorbereidingsbesluit is bestemd of mede bestemd;

 • -

  het college op grond van artikel 4:19, lid 1 van de APV plaatsen aan kan wijzen waar het verbod van artikel 4:18, lid 1 van de APV niet van toepassing is;

 • -

  er noodzaak is aan tijdelijke plaatsen voor campers tijdens de zomer van 2018 in de buurt van de camperloosplek op Stadswerven en het centrum van Dordrecht waar bezoekers van de stad met hun camper kunnen staan en mogen overnachten;

   

gelet op het bepaalde in de artikelen 4:17, 4:18 en 4:19 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht;

 

BESLUIT:

 • 1.

  de parkeerplaatsen op het Parkeerterrein Energiehuis, zoals weergegeven op de bij dit besluit behorende tekening 'Parkeerterrein Energiehuis-camperplaatsen', aan te wijzen als plaats waar het verbod van artikel 4:18, lid 1 van de Algemene Plaatselijke Verordening Dordrecht niet van toepassing is;

 • 2.

  dit besluit in werking te laten treden op de dag na die van de bekendmaking en terug te laten werken tot 21 juni 2018;

 • 3.

  dit besluit te laten gelden tot en met 31 oktober 2018;

 • 4.

  dit besluit aan te halen als 'Tijdelijk besluit camperplaatsen Parkeerterrein Energiehuis gemeente Dordrecht'.

 

Aldus besloten in de vergadering van 25 juni 2018.

Het college van Burgemeestei

M.M. van der Kraan

secretaris

Bijlage 1 Parkeerterrein Energiehuis