Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Dordrecht

Tarieven Schaderegeling Ingravingen Dordrecht 2019

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDordrecht
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieven Schaderegeling Ingravingen Dordrecht 2019
Citeertitel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 5.7 van de Telecommunicatiewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2019nieuwe regeling

25-09-2018

gmb-2018-209920

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieven Schaderegeling Ingravingen Dordrecht 2019

Het COLLEGE van BURGEMEESTER en WETHOUDERS van de gemeente DORDRECHT;

 

gezien het voorstel d.d. 4 september 2018 inzake schaderegeling ingravingen Dordrecht 2019 kabels en leidingen;

 

gelet op artikel 5.7 van de Telecommunicatiewet en artikel 12 van de Leidingenverodrening;

 

B E S L U I T :

 

1. vast te stellen de navolgende

Tarieven Schaderegeling Ingravingen Dordrecht 2019

 

 

ELEMENTENVERHARDING

 

 

omschrijving

totaal / m2

Klinker- en tegelverharding en banden

 

 

VNG tarieven

conform VNG

Sierbestrating

 

 

0-15 m2

34,72

> 15 m2

34,13

Natuursteen keien

 

 

0-15 m2

48,76

> 15 m2

46,32

Natuursteen keien ingieten

 

 

0-15 m2

92,64

> 15 m2

90,20

Stabilisatiezand

 

 

0-15 m2

26,21

15 - 40 m2

25,59

 

ASFALTVERHARDING

 

 

omschrijving

totaal / m2

fundering

37,79

zwart asfalt

 

 

0-15 m2

536,33

> 15 m2

220,63

rood asfalt: extra bij zwart asfalt

 

 

0-15 m2

31,69

> 15 m2

26,21

 

HERSTELLEN BEPLANTING EN GAZONS

verhoging 2,5% conform Kaderbrief 2019

Beplanting:

totaal / m2

Opmerkingen

plantwerkzaamheden

 

genoemde prijzen tevens prijzen voor inboet beplanting na een jaar onderhoud

bodembedekkende heesters

14,35

 

opgaande heesters

17,83

 

rozen

25,11

 

kruidachtige gewassen

26,77

 

eerste jaar onderhoud ingaande na in - af

 

herplant

bodembedekkende heesters

5,74

 

opgaande heesters

5,74

 

rozen

5,74

 

kruidachtige gewassen

11,47

 

Gazons:

totaal / m2

Opmerkingen

herstel werkzaamheden

 

 

VNG tarieven

Conform VNG

 

overige tarieven

 

 

water geven

98,77 / uur

op regie basis na opdracht met een minimum van 1 uur (incl. trekker en waterwagen + 2 man)

snoeien randen en toezicht en/of verwijderen wortels bij bomen

47,79 / uur

op regie basis na opdracht incl. transport

 

  • 2.

    de tarieven in te laten gaan per 1 januari 2019.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 25 september 2018.

Het college van Burgemeester en Wethouders

M.M. van der Kraan A.W. Kolff

secretaris burgemeester