Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Nota Jeugdbeleid gemeente Drechterland

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNota Jeugdbeleid gemeente Drechterland
CiteertitelNota Jeugdbeleid gemeente Drechterland
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp
Externe bijlageNota Jeugdbeleid gemeente Drechterland

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

maatschappelijke zorg en welzijn

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

10-07-2008nieuwe regeling

23-06-2008

de Middenstander, 02-07-2008

2008-24

Tekst van de regeling

Intitulé

Nota Jeugdbeleid gemeente Drechterland

De raad van de gemeente Drechterland

Nr: 2008-24

 

Overwegende dat, het gewenst is, dat de gemeente een integraal jeugdbeleid ontwikkelt en dat dit beleid wordt vastgesteld in een beleidsplan.

 

Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 mei 2008

 

besluit:

Vast te stellen de nota jeugdbeleid 'werken aan jeugdbeleid'.

 

Nota Jeugdbeleid gemeente Drechterland

Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Drechterland van 23 juni 2008

De raad voornoemd,

de griffier, de voorzitter