Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drechterland

Beleidsregels ''Verkoop aan huis''

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrechterland
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels ''Verkoop aan huis''
CiteertitelBeleidsregels ''Verkoop aan huis''
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

ruimtelijke ordening, verkeer en vervoer

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-02-2008nieuwe regeling

08-11-2007

de Middenstander, 27-02-2008

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels ''Verkoop aan huis''

 

 

Een standplaatsvergunning moet aangevraagd worden op basis van de APV. Voor verkoop aan huis zal de aanvraag moeten voldoen aan de volgende criteria:

 

 • 1.

  het moet gaan om kleinschalige verkoop van eigen producten in het buitengebied (niet in woonwijken) waarbij de afmeting van het stalletje niet groter mag zijn dan 2 m²;

 • 2.

  het stalletje/de kraam moet eenvoudig verplaatsbaar/verrijdbaar zijn en ’s avonds binnen worden gezet;

 • 3.

  geen verkoop vanuit de woning of schuur en geen standplaats op het trottoir;

 • 4.

  een reclamebord met een afmeting van max. 0,5 m x 1,0 m is toegestaan, aan de kraam of losstaand (i.c. niet duurzaam met de grond verbonden) mits de verkeersveiligheid niet in het geding komt;

 • 5.

  verkoop van producten is toegestaan in de zomer van maandag tot en met zaterdag van 08:00-21:00 uur (vanaf 1 maart tot 1 oktober);

 • 6.

  verkoop van producten is toegestaan in de winter van maandag tot en met zaterdag van 08:00-19:00 uur (vanaf 1 oktober tot 1 maart);

 • 7.

  verkoop van producten is toegestaan in de zomer en winter op zondag van 13:00-18:00 uur;

 • 8.

  een standplaats is niet toegestaan indien:

  • a.

   de openbare orde in het geding komt;

  • b.

   onevenredige overlast wordt veroorzaakt;

  • c.

   het uiterlijk aanzien van de omgeving wordt aangetast;

  • d.

   de verkeersvrijheid of de verkeersveiligheid in het geding komt.