Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Tarieventabel 2015, behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2015’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2015, behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2015’
CiteertitelTarieventabel 2015, behorende bij de 'Verordening afvalstoffneheffing 2015'
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfinanciën en economie

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze tarieventabel is onderdeel van de Verordening Afvalstoffenheffing 2015

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet milieubeheer, art. 15.33

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

24-01-201501-01-2017nieuwe regeling

11-12-2014

Gemeenteblad Drimmelen, 15 januari 2015

15

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2015, behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2015’

 

 

Hoofdstuk 1 Vastrecht afvalstoffenheffing 2015

1.1

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

131,64

Hoofdstuk 2 Gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing 2015

2.1

 

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt, per lediging, vermeerderd met:

 

 

2.1.1

een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met een inhoud van 25 liter

0,45

2.1.2

een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met een inhoud van 140 liter

2,02

2.1.3

een container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoud van 40 liter

2,00

2.1.4

een container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoud van 240 liter

9,58

2.1.5

Per aanbieding van de toegangspas bij een ondergrondse perscontainer

2,00

2.1.6

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt bij percelen waar gebruik wordt gemaakt van verzamelcontainers vermeerderd met

99,84

Hoofdstuk 3 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 2015

Op verzoek inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen

3.1

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen:

 

 

3.1.1

per aanvraag

15,00

3.1.2

per 0,5 m³

25,00

Op verzoek inzamelen grof tuinafval

3.2

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval:

 

 

3.2.1

per vracht of gedeelte daarvan

40,00

Achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op milieustraat

3.3

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

 

 

3.3.1

Voor grove huishoudelijke afvalstoffen, per 10 kilogram

2,10

3.3.2

Voor bouw- en sloopafval, per 10 kilogram

2,10

3.3.3

Voor schoon puin, per 10 kilogram

0,45