Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Drimmelen

Tarieventabel 2018, behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2017’

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieDrimmelen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2018, behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2017’
Citeertitel
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 15.33 van de Wet milieubeheer

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201801-01-2020Nieuwe regeling

14-12-2017

gmb-2017-234649

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2018, behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2017’

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 21 november 2017

 

B e s l u i t :

 

vast te stellen de tarieventabel afvalstoffenheffing 2018 en

de tarieventabel afvalstoffenheffing 2017 in te trekken.

 

14 december 2017

de raad voornoemd,

F.M.C. Ronde

griffier

drs. G.L.C.M. deKok

voorzitter

Tarieventabel 2018, behorende bij de ‘Verordening afvalstoffenheffing 2017’

Hoofdstuk 1 Vastrecht afvalstoffenheffing 2018

1.1

1.2

De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt bij percelen waar gebruik wordt gemaakt van verzamelcontainers vermeerderd met

 

90,12

 

68,28

 

Hoofdstuk 2 Gedifferentieerde tarieven afvalstoffenheffing 2018

2.1

De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt, per lediging, vermeerderd met:

 

 

2.1.1

een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met een inhoud van 25 liter

0,00

2.1.2

een container bestemd voor groente-, fruit- en tuinafval met een inhoud van 140 liter

0,00

2.1.3

een container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoud van 40 liter

 

 

2,44

2.1.4

een container bestemd voor overige huishoudelijke afvalstoffen met een inhoud van 240 liter

 

 

11,70

2.1.5

Per aanbieding van de toegangspas bij een ondergrondse perscontainer

2,44

Hoofdstuk 3 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 2018

 

Op verzoek inzamelen grove huishoudelijke afvalstoffen

 

3.1

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen:

 

 

3.1.1

per aanvraag

15,00

3.1.2

per 0,5 m³

25,00

 

 

 

 

 

Op verzoek inzamelen grof tuinafval

 

 

3.2

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het op aanvraag inzamelen van grof tuinafval:

 

 

 

 

3.2.1

per vracht of gedeelte daarvan

40,00

 

Achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op milieustraat

 

3.3

Onverminderd het bepaalde in de hoofdstukken 1 en 2 bedraagt de belasting voor het achterlaten van grove huishoudelijke afvalstoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats:

 

 

3.3.1

Voor grove huishoudelijke afvalstoffen, per 10 kilogram

2,10

3.3.2

Voor bouw- en sloopafval, per 10 kilogram

2,10

3.3.3

Voor schoon puin, per 10 kilogram

0,45