Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Echt-Susteren

Verordening van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent een noodverordening ex artikel 176 gemeentewet

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEcht-Susteren
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent een noodverordening ex artikel 176 gemeentewet
CiteertitelNoodverordening ex artikel 176 gemeentewet
Vastgesteld doorburgemeester
Onderwerpopenbare orde en veiligheid
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze verordening treedt in werking op dinsdag 22 januari 2019 te 14.00 uur tot vrijdag 22 februari 2019 te 14.00 uur; dan wel een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip.

Deze versie van de regeling betreft een rectificatie vanwege een onjuiste ondertekening. De oorspronkelijke bekendmaking heeft op 23 januari 2019 plaatsgevonden via het Gemeenteblad 2019, 18203.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 176 van de Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

22-01-201922-01-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-18203

22-01-2019nieuwe regeling

22-01-2019

gmb-2019-18751

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening van de burgemeester van de gemeente Echt-Susteren houdende regels omtrent een noodverordening ex artikel 176 gemeentewet

DE BURGEMEESTER VAN DE GEMEENTE ECHT - SUSTEREN,

OVERWEGENDE

dat op 22 januari 2019 een explosief is aangetroffen bij de woning gelegen aan de Cypresstraat 88 te Echt waarmee gepoogd is een aanslag te plegen. De bewoner van de woning is een lid van het chapter van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) Bandidos te Sittard-Geleen;

 

dat op 19 december 2018 een explosief is aangetroffen in de voortuin behorende bij de woning gelegen aan Aan de Linde 19 te Nieuwstadt waarmee gepoogd is een aanslag te plegen. De bewoner van de woning is de voormalige president van het chapter van de Outlaw Motorcycle Gang (OMG) Bandidos te Sittard-Geleen;

 

dat op 16 maart 2014 en op 22 maart 2014 een aanslag met een explosief heeft plaatsgevonden op de woning gelegen aan Aan de Linde 19 te Nieuwstadt van de toenmalige president van het chapter van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen;

 

dat op 7 mei 2014 een aanslag met een explosief heeft plaatsgevonden op de woning gelegen aan de Ruitersweg in Susteren van een lid van de OMG Bandidos te Sittard-Geleen en dat op 15 juni 2014 een aanslag heeft plaatsgevonden op een horeca- inrichting gelegen aan de Schoolstraat te Peij, waar leden van de OMG Bandidos samenkwamen;

 

de afstemming die hieromtrent op d.d. 22 januari 2019 heeft plaatsgevonden in de lokale driehoek;

 

dat er spanningen bestaan binnen de wereld van Outlaw Motorcycle Gangs, hetgeen heeft geleid tot ernstige verstoringen van de openbare orde;

 

dat in verband met het feit dat op 18 december 2018 een uitspraak is gedaan door het gerechtshof Arnhem, waarin de OMG Bandidos Holland als zodanig is verboden, maar de afzonderlijke chapters niet. Deze uitspraak heeft de spanningen binnen de OMG wereld versterkt;

 

dat het in het verleden vlak over de grens in Duitsland en België tot ernstige verstoring van de openbare orde en gewelddadige confrontaties tussen rivaliserende motorclubs is gekomen;

 

dat de gemeente Echt-Susteren gelegen is aan de grens van zowel Duitsland als België en dat er een gerede kans bestaat dat leden van OMG’s uit het buitenland naar de woning gelegen aan Cypresstraat te Echt komen;

 

dat de openbare orde waaronder ook wordt begrepen de vrijheid en veiligheid van het verkeer in het veiligheidsrisicogebied te Echt, dient te worden gewaarborgd;

 

dat identificatie van potentiële ordeverstoorders in het veiligheidsrisicogebied te Echt van belang is en gericht is op enerzijds het verkrijgen van inzicht in de betrokken groep en anderzijds op eventuele latere opsporingsactiviteiten;

 

 

dat op grond van het bovenstaande noodzakelijk wordt geacht dat de politie de mogelijkheid heeft tot preventief fouilleren teneinde gevaarlijke- c.q. bedreigende situaties voor mens en goed

binnen het veiligheidsrisicogebied te Echt van de gemeente Echt-Susteren te voorkomen dat dreiging voor verstoring van de openbare orde inmiddels een dusdanig karakter heeft aangenomen dat van vrees voor ernstige verstoring van de openbare orde moet worden gesproken, waarbij in dit verband onder "ernstige verstoring" wordt verstaan dat er nadrukkelijk vrees aanwezig is dat leden van OMG’s naar verwachting een confrontatie zullen aangaan dan wel apart of gezamenlijk met de politie, dan wel het openbare leven in het veiligheidsrisicogebied te Nieuwstadt in ernstige mate zullen verstoren dan wel onmogelijk maken;

gelet op artikel 176 van de Gemeentewet.

 

BESLUIT

 

Vast te stellen de volgende verordening

Artikel 1  

al degenen die zich bevinden binnen het veiligheidsrisicogebied van deze verordening, zoals op bijgevoegde kaart nader aangeduid als het gebied binnen de rode lijn, en meer in het bijzonder degenen die kennelijk behoren tot een zogenaamde OMG (outlaw motorcycle gang) en hun supportgroepen - en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, “colours”, tatoeages, gedrag/uitstraling, taalgebruik c.q. meegebrachte voorwerpen, gedragingen of anderszins kenbaar maken, dienen zich op eerste bevel c.q. vordering van politie te identificeren c.q. legitimeren;

Artikel 2  

al degenen die zich bevinden binnen het veiligheidsrisicogebied van deze verordening, zoals op bijgevoegde kaart nader aangeduid als het gebied binnen de rode lijn, en meer in het bijzonder degenen die kennelijk behoren tot een zogenaamde OMG (outlaw motorcycle gang) en hun supportgroepen - en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, “colours”, tatoeages, gedrag/uitstraling, taalgebruik c.q. meegebrachte voorwerpen, gedragingen of anderszins kenbaar maken – en die kennelijk de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zijn verplicht alle aanwijzingen van de politie strikt op te volgen met inbegrip van aanwijzingen door in het gebied aanwezige tijdelijke verkeersmaatregelen;

Artikel 3  

gelet op art. 151b Gemeentewet en artikel 2:76 van de Algemene plaatselijke verordening Echt-Susteren 2017, met inbegrip van de daarin gelegen voor het publiek openstaande gebouwen en de daarbij behorende erven, op bijgevoegde kaart nader aangeduid als het gebied binnen de rode lijn, wordt aangewezen als veiligheidsrisicogebied. De officier van justitie kan op grond van de artikelen 50, 51 en 52 Wet wapens en munitie gelasten dat tegenover een ieder de bevoegdheid kan worden uitgeoefend om hem aan zijn kleding, zijn voertuig en verpakkingen van goederen met inbegrip van reisbagage, te onderzoeken op de aanwezigheid van wapens of munitie. Het voorgaande vindt toepassing ten aanzien van al degenen die zich bevinden binnen het veiligheidsrisicogebied van deze verordening, zoals op bijgevoegde kaart nader aangeduid als het gebied binnen de rode lijn, en meer in het bijzonder degenen die kennelijk behoren tot een zogenaamde OMG (outlaw motorcyle gang) en hun supportgroepen - en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, “colours”, tatoeages, gedrag/uitstraling, taalgebruik c.q. meegebrachte voorwerpen, gedragingen of anderszins kenbaar maken – en die kennelijk de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren.

Artikel 4  

al degenen die zich bevinden binnen het veiligheidsrisicogebied van deze verordening, zoals op bijgevoegde kaart nader aangeduid als het gebied binnen de rode lijn, en meer in het bijzonder degenen die kennelijk behoren tot een OMG (outlaw motorcyle gang) en hun supportgroepen - en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, “colours”, tatoeages, gedrag/uitstraling, taalgebruik c.q. meegebrachte voorwerpen, gedragingen of anderszins kenbaar maken – en die kennelijk de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, zijn verplicht zich op eerste aanzegging van de politie te begeven buiten het gebied, op bijgevoegde kaart nader aangeduid door een rode lijn, in de door de politie aan te geven route en richting;

Artikel 5  

al degenen die zich bevinden binnen het veiligheidsrisicogebied van deze verordening, zoals op bijgevoegde kaart nader aangeduid als het gebied binnen de rode lijn, en meer in het bijzonder degenen die kennelijk behoren tot een zogenaamde OMG (outlaw motorcycle gang) en hun supportgroepen - en dat door bijvoorbeeld kleding, uitrusting, “colours”, tatoeages, gedrag/uitstraling, taalgebruik c.q. meegebrachte voorwerpen, gedragingen of anderszins kenbaar maken – en die kennelijk de openbare orde verstoren of dreigen te verstoren, worden verplicht zich verwijderd te houden uit het gebied, op bijgevoegde kaart nader aangeduid binnen een rode lijn, van dinsdag 22 januari 2019 te 14.00 uur tot vrijdag 22 februari 2019 te 14.00 uur;

Artikel 6  

het gebied, op bijgevoegde kaart nader aangeduid als het gebied binnen de rode lijn, wordt, gezien het voorgaande, aangewezen als veiligheidsrisicogebied waar cameratoezicht kan worden toegepast ter handhaving van de openbare orde. Toepassing van het cameratoezicht vindt plaats op artikel 151c van de Gemeentewet en artikel 2:77 van de Algemene plaatselijke verordening Echt-Susteren 2017. Deze verordening treedt in werking op dinsdag 22 januari 2019 te 14.00 uur tot vrijdag 22 februari 2019 te 14.00 uur; dan wel een nader door de burgemeester bekend te maken tijdstip.

Artikel 7  

Deze verordening wordt bekendgemaakt door plaatsing ervan op het gemeenteblad alsmede op de website www.echt-susteren.nl.

Echt, 22 januari 2019,

de burgemeester van Echt – Susteren,

drs. G.H.C. Frische

Loco-burgemeester

Bijlage 1 Kaart