Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Aanwijzingsbesluit Parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingAanwijzingsbesluit Parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018
CiteertitelAanwijzingsbesluit Parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Edam-Volendam 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

13-02-201817-12-2019Nieuwe regeling

05-12-2017

Gemeenteblad 2018, nr.

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Aanwijzingsbesluit Parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

overwegende dat het wenselijk is om terreinen en weggedeelten aan te wijzen als parkeerschijfzone, tijdstippen vast te stellen waarop de parkeerschijfzone geldt alsmede de tijd hoelang er in een parkeerschijfzone geparkeerd mag worden;

 

gelet op artikel 2, tweede en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018,

 

B E S L U I T :

 

vast te stellen het navolgende Aanwijzingsbesluit Parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018.

Artikel 1 Reikwijdte en definitie

Dit besluit geeft uitvoering aan artikel 2, tweede en derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018.

Artikel 2 Aanwijzing terreinen en weggedeelten voor parkeerschijfzones

Als terreinen en weggedeelten die bestemd zijn voor het parkeren in parkeerschijfzones in de zin van artikel 2, tweede lid, van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018 worden aangewezen de terreinen en weggedeelten, die in beheer zijn van de gemeente Edam-Volendam en waar de Wegenverkeerswet 1994 van toepassing is, zoals hieronder genoemd en zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart:

 • 1.

  Volendam: Julianaweg (2 t/m 72 even), Margrietstraat, Prinses Irenestraat, Oranjestraat, Prinses Beatrixstraat, Dokter Weverstraat, Kapelaan Ruiterstraat, Kathammerstraat, Aalstraat, Spieringstraat, Haringstraat, Dirklandstraat, Prins Bernhardlaan, Kerkstraat, Industriestraat, Pellersplein, Ventersgracht, Rokersgracht, Professor Klaas Steurplantsoen, Prinses Marijkestraat, Burg. Kolfschotelplein en Burg. Kolfschotelstraat, als zone A.

 • 2.

  Volendam: Berend Demmerstraat, Boegstraat, C.J. Conijnstraat, Dril (55 t/m 85 oneven), Edammerweg (1 t/m 38), Gaffelstraat, Garnalensteeg, Giekstraat, Hein Tuypstraat, Meergracht (1 t/m 23), Julianaweg (108 t/m 140 even), Meerzijde, Overste Ludenstraat, Pastoor v.d. Weidenstraat, Pieter Keukenstraat, Roerstraat, Schippersgracht, Sijmen Molstraat, Sint Jozefstraat, Zeilstraat en Zwaardstraat als zone B.

 • 3.

  Edam: Achterhaven (73 t/m 105 oneven), Gevangenpoortsteeg, Nieuwvaartje, Pepersteeg, Achterhaven (116 t/m 122 even), Graaf Willemstraat, Baanstraat, Grote Kerkstraat, Prinsenstraat, Bagijnenland, Grote Molensteeg, Schepenmakersdijk, Batumburgerstraat, Smeesteeg, Jan Nieuwenhuizenplein, Beestenmarktsteeg, Jan van Wallendalplein, Bierkade, Speldenmacckerspleintje, Kapsteeg, Spui, Breestraat, Keizersgracht, Vestingpad, J.C. Brouwersgracht, Kleine Kerkstraat, Vijzelstraat, Bult, Koksteeg, Volendammerpad (11 t/m 21 oneven), Kleine Bult, Lingerzijde, Westervesting, Damplein, Mathijs Tinxgracht, Wijngaardsgracht, Doelenstraat, Mauritspad, Het Zij, Eilandsgracht, Molensteeg, Egbert Snijderplein en Nieuwehaven (nr. 74) als zone C.

 • 4.

  Edam: Parkeerterrein Egbert Sneijderplein en parkeerterrein Baanstraat.als zone D.

 • 5.

  Volendam: Achterstraat, Noordeinde (1 t/m 45), St. Nicolaashof, Doolhof, St. Antoniusstraat, Kapelstraat, St. Vincentiusweg, St. Dominicusstraat, Vissersstraat, Kerkepad, St. Gerardusstraat, Zuster Schoolstraat, Kloosterbuurt en St. Lambertusstraat als zone E.

 • 6.

  Volendam: Parkeerterrein Amvo als zone H.

 • 7.

  Volendam: parkeerterrein Haven-zuid als zone J.

 • 8.

  Volendam: Edammerweg (2 t/m 14), Dril (1 t/m 27a) en Havenstraat (2 en 3) als zone K.

 • 9.

  Edam: Prinsenstraat (8 t/m 14) als zone K.

 • 10.

  Volendam: Beukenlaan, Iepenlaan, Schoolstraat, Wilgenlaan, Populierenlaan, Meerstraat, Meergracht (24 t/m 37), Edammerweg (40 t/m 53), Molenweg, Foksiastraat, Begoniastraat en Daliastraat als zone M.

 • 11.

  Volendam: Eikenlaan, Sportlaan, Meidoornstraat, Julianaweg (11 t/m 43 oneven en 45A t/m 45P) als zone N.

 • 12.

  Volendam: Julianaweg (47 t/m 71 oneven en 74 t/m 94 even) als zone P.

 • 13.

  Oosthuizen: Raadhuisstraat (tegenover 1a) als zone R.

Artikel 3 Tijdstippen waarop de parkeerschijfzones gelden

Als tijdstippen, waarop de parkeerschijfzones in de zin van artikel 2, derde lid van de Parkeerverordening Edam-Volendam 2018 gelden, vast te stellen de tijden zoals hieronder genoemd en zoals aangegeven op de als bijlage bij dit besluit opgenomen kaart:

 • 1.

  Zones A, B, C, E, H en M met een maximale parkeerduur van 1,5 uur, die geldt op zaterdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur.

 • 2.

  Zone D met een maximale parkeerduur van 4 uur van 09.00 tot 18.00.

 • 3.

  Zone J met een maximale parkeerduur van 3 uur van 09.00 tot 21.00 uur.

 • 4.

  Zone K met een maximale parkeerduur van 0,5 uur, die geldt op zaterdag t/m donderdag van 09.00 tot 18.00 uur en op vrijdag van 09.00 tot 21.00 uur.

 • 5.

  Zone N en P met een maximale parkeerduur van 1,5 uur van 09.00 tot 21.00 uur.

 • 6.

  Zone R met een maximale parkeerduur van 1,5 uur, die geldt op maandag t/m vrijdag van 09.00 tot 13.00 uur.

Artikel 4 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking de dag na de bekendmaking ervan.

Artikel 5 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018.

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam d.d. 5 december 2017.

De loco-secretaris,

M. Bekkenkamp MSc,

de burgemeester,

L.J. Sievers.

Bijlage behorende bij de artikelen 2 en 3 van het Aanwijzingsbesluit parkeerschijfzones Edam-Volendam 2018

Kaart 1: Volendam

Kaart 2: Edam

Kaart 3: Oosthuizen