Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de tarieven voor parkeren (Tarieventabel parkeerbelasting Edam-Volendam 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de tarieven voor parkeren (Tarieventabel parkeerbelasting Edam-Volendam 2020)
CiteertitelTarieventabel parkeerbelasting Edam-Volendam 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Tarieventabel behorende bij artikel 4 van de Parkeerbelastingverordening 2018 van 5 december 2017.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Edam-Volendam/CVDR483385/CVDR483385_1.html

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-304330

D-1825337
10-02-201801-01-2020Nieuwe regeling

05-12-2017

Gemeenteblad 2018, nr. 28443

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam houdende de vaststelling van de tarieven voor parkeren (Tarieventabel parkeerbelasting Edam-Volendam 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelet op artikel 4 van de verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018

 

b e s l u i t :

 

vast te stellen de :

 

TARIEVENTABEL PARKEERBELASTING EDAM-VOLENDAM 2020.

 

opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

Inwerkingtreding

  • 1.

    De “Tarieventabel behorende bij artikel 4 van de Parkeerbelastingverordening 2018” wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

  • 2.

    De tarieventabel treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

  • 3.

    De tarieventabel wordt aangehaald als “Tarieventabel parkeerbelasting Edam-Volendam 2020”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van Edam-Volendam van 10 december 2019.

De secretaris,

H. van der Woude

De burgemeester,

L.J. Sievers

Tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening parkeerbelasting Edam-Volendam 2018

 

Artikel 1

Het tarief als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de Verordening

parkeerbelasting Edam-Volendam 2018 bedraagt per bus/touringcar per dag: € 12,50