Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Edam-Volendam

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot invordering van gemeentelijke belastingen (Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2020)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEdam-Volendam
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot invordering van gemeentelijke belastingen (Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2020)
CiteertitelLeidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2020
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Deze regeling vervangt de Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2019.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Invorderingswet 1990
 2. artikel 160 van de Gemeentewet
 3. artikel 231 van de Gemeentewet
 4. artikel 249 van de Gemeentewet
 5. artikel 250 van de Gemeentewet
 6. artikel 251 van de Gemeentewet
 7. artikel 252 van de Gemeentewet
 8. artikel 253 van de Gemeentewet
 9. artikel 254 van de Gemeentewet
 10. artikel 255 van de Gemeentewet
 11. artikel 256 van de Gemeentewet
 12. artikel 257 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-304796

D-1934366

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam over de bevoegdheid tot invordering van gemeentelijke belastingen (Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2020)

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Edam-Volendam;

 

gelet op de Invorderingswet 1990 en de artikelen 160, 231 en 249 tot en met 257 van de Gemeentewet;

 

b e s l u i t:

 

vast te stellen de:

 

LEIDRAAD INVORDERING GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EDAM-VOLENDAM 2020.

 

opgenomen in de bij dit besluit behorende bijlage.

Inwerkingtreding

 • 1.

  De “Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2019” wordt ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze leidraad treedt in werking met ingang van 1 januari 2020.

 • 3.

  Deze leidraad wordt aangehaald als “Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2020”.

 

Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van 10 december 2019.

De secretaris,

H. van der Woude

De burgemeester,

L.J. Sievers

Bijlage Leidraad invordering gemeentelijke belastingen Edam-Volendam 2020

Zie de externe bijlage in pdf-formaat.