Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ede

Beleidsregels Besluit bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz-2004)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEde
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Besluit bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz-2004)
CiteertitelBeleidsregel Besluit bijstandsverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz 2004)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerpbijstandsverlening zelfstandigen

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet werk en bijstand

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-10-2012Onbekend

14-08-2012

Ede Stad 12-9-2012

714194

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Besluit bijstandverlening Zelfstandigen 2004 (Bbz-2004)

 

 

 • 1.

  Gedurende de eerste 9 maanden na de start van een eigen bedrijf wordt de zelfstandige als startende zelfstandige beschouwd.

 • 2.

  Gedurende de periode van 9 tot 18 maanden na de start, wordt een zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als naast de voorwaarden van het Bbz 2004 aan onderstaande aanvullende criteria wordt voldaan:

 • a.

  De zelfstandige heeft in deze periode aan het urencriterium, bedoeld in artikel 3.6 van de Wet inkomstenbelasting 2001 (1225 uur) voldaan;

 • b.

  Een uitgevoerde bedrijfsanalyse geeft een positief beeld van de levensvatbaarheid of eventuele negatieve punten kunnen, door middel van het stellen van (opschortende) voorwaarden binnen 6 maanden worden opgelost;

 • c.

  In de voorliggende periode is een omzetstijging dan wel een toename van de nettowinst gerealiseerd of er is sprake van een orderportefeuille waaruit blijkt dat sprake is van een verwachte omzetstijging dan wel een toename van de nettowinst zal worden gerealiseerd.

 • 3.

  Als een persoon eerder een bedrijf als zelfstandige heeft gehad en deze heeft beëindigd, wordt na een nieuwe start, na een periode van meer dan 12 maanden na de eerdere bedrijfsbeëindiging, gedurende de eerste 9 maanden van die start de zelfstandige als startende zelfstandige beschouwd.

 • 4.

  Als een persoon eerder, gedurende een periode van tenminste 18 maanden, een bedrijf heeft gehad en deze heeft beëindigd wordt na een nieuwe start binnen een periode van 12 maanden na de eerdere bedrijfsbeëindiging, de zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd. In die periode van 18 maanden moet wel voldaan zijn aan het bovengenoemde urencriterium.

 • 5.

  Bij het niet voldoen aan voorgaand criterium wordt de zelfstandige na een herstart binnen 12 maanden na een eerdere bedrijfsbeëindiging als startende zelfstandige beschouwd.

 • 6.

  Na 18 maanden na de start van het bedrijf wordt de zelfstandige als gevestigde zelfstandige beschouwd als ook in die periode aan het bovengenoemde urencriterium is voldaan.