Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Beleidsregels Invorderingsrente (artikel 31 IW) gemeente Eersel

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels Invorderingsrente (artikel 31 IW) gemeente Eersel
CiteertitelRentebesluit gemeente Eersel
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpFinanciën

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 31 van de Invorderingswet 1990
 2. artikel 231 van de Gemeentewet
 3. artikel 249 van de Gemeentewet
 4. artikel 250 van de Gemeentewet
 5. artikel 251 van de Gemeentewet
 6. artikel 252 van de Gemeentewet
 7. artikel 253 van de Gemeentewet
 8. artikel 254 van de Gemeentewet
 9. artikel 255 van de Gemeentewet
 10. artikel 256 van de Gemeentewet
 11. artikel 257 van de Gemeentewet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

21-12-2019nieuwe regeling

17-12-2019

gmb-2019-311527

19.24604

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels Invorderingsrente (artikel 31 IW) gemeente Eersel

 

(Rentebesluit)

 

 

Het college van burgemeester en wethouders van Eersel;

 

Gelet op artikel 31 van de Invorderingswet 1990 en de artikelen 231 en 249 tot en met 257 van de Gemeentewet;

 

 

b e s l u i t :

 

 

 • 1.

  Bij de invordering van de gemeentelijke belastingen vindt de ministeriële regeling bedoeld in artikel 31 van de Invorderingswet 1990 overeenkomstige toepassing.

 • 2.

  In afwijking van de in het eerste lid bedoelde regeling wordt geen invorderingsrente in rekening gebracht indien deze per betaling bedrag van € 100,00 niet te boven gaat.

 

Dit besluit treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking en wordt aangehaald als ‘Rentebesluit gemeente Eersel’.

 

 

Aldus besloten in de vergadering van burgemeester en wethouders van Eersel van 17 december 2019.

BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VOORNOEMD,

de secretaris, de heer ing. H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer drs. W.AC.M. Wouters