Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Eersel

Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening (ROK-VV)

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEersel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingRegionaal Operationeel Kader Vergunningverlening (ROK-VV)
CiteertitelRegionaal Operationeel Kader Vergunningverlening (ROK-VV)
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpbestuur
Externe bijlageRegionaal Operationeel Kader Vergunningverlening

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

28-12-2019nieuwe regeling

10-12-2019

gmb-2019-317264

geen

Tekst van de regeling

Intitulé

Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening (ROK-VV)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Eersel,

 

gelet op artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht;

 

overwegende dat het college verantwoordelijk is voor de uitvoering van taken op het gebied van vergunningen, toezicht en handhaving;

 

besluiten:

 

tot vaststelling van het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening (ROK-VV) conform het bepaalde in de bijlage.

 

Het Regionaal Operationeel Kader Vergunningverlening treedt in werking de dag na de datum van bekendmaking in het gemeenteblad.

 

Eersel, 10 december 2019

 

Burgemeester en wethouders voornoemd,

de secretaris, de heer H.M.L. Offermans

de burgemeester, de heer W.A.C.M. Wouters