Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Elburg

Kledingverstrekking en -vergoedingen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieElburg
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKledingverstrekking en -vergoedingen
CiteertitelKledingverstrekking en -vergoedingen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Artikel 125 Ambtenarenwet

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

17-01-201201-01-2012art.

17-01-2012

Onbekend

B&W besluit 17-1-2012

Tekst van de regeling

Intitulé

Kledingverstrekking en -vergoedingen

 

 

Kledingverstrekking en -vergoedingen

Kledingverstrekking en -vergoedingen

Inhoudsopgave

 • Artikel 1 Dienstkleding

 • Artikel 2 Kledingverstrekking

 • Artikel 3 Kledingvergoeding

Artikel 1 Dienstkleding

Ingevolge artikel 15:1:16 CAR-UWO zijn de bode, de (assistent) havenmeester, de medewerker onderhoud gebouwen, de medewerker service en beheer, de adviseur gebouwbeheer, de adviseur milieu, natuur en landschap en de toezichthouders bouw, milieu, bedrijven en APV verplicht om tijdens de uitoefening van de functie de voorgeschreven dienstkleding te dragen.

Artikel 2 Kledingverstrekking

Lid 1

Aan de bode, de (assistent) havenmeester, de medewerker onderhoud gebouwen, de adviseur milieu, natuur en landschap en de toezichthouders milieu en APV, wordt bij indiensttreding een set dienstkleding verstrekt.

Lid 2

De toezichthouders bouw en bedrijven en de adviseur gebouwbeheer krijgen eenmaal per vijf jaar een jas verstrekt door de gemeente.

Artikel 3 Kledingvergoeding

Lid 1

De in het tweede lid van dit artikel genoemde functionarissen ontvangen jaarlijks een vergoeding ten behoeve van de dienst- of werkkleding. Deze vergoeding wordt enkel verstrekt ten behoeve van kleding welke in verband met de uitoefening van de dienstbetrekking gedragen moet worden en welke uitsluitend of nagenoeg uitsluitend geschikt is om tijdens het werk te dragen.

Lid 2

De in het eerste lid genoemde kledingvergoeding bedraagt voor de functies van:

 • a

  bode:59 % bruto van het maximum van schaal 1 per jaar;

 • b

  medewerkers buitendienst, medewerker onderhoud gebouwen en medewerker service en beheer:19 % bruto van het maximum van schaal 1 per jaar;

 • c

  havenmeester, adviseur milieu, natuur en landschap en toezichthouders milieu, en APV:64 % bruto van het maximum van schaal 1 per jaar;

 • d

  marktmeester:33 % bruto van het maximum van schaal 1 per 3 jaar.

De hierboven genoemde vergoeding voor de marktmeester is ten behoeve van de aanschaf van een winter- en zomerjas met gemeentelogo.