Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Verordening inzake het tarief voor het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen 2014

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening inzake het tarief voor het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen 2014
CiteertitelVerordening inzake het tarief voor het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen 2014
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Onbekend.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201401-01-2015nieuwe regeling

19-12-2014

Emmen Officieel (onderdeel van In Emmen), 31-12-2013

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening inzake het tarief voor het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen 2014

Raadsbesluit

 

De raad van de gemeente Emmen;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d …november 2013, nummer 12/

 

b e s l u i t:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

In gevallen waarin deze verordening niet voorziet en bij enig geschil bij de toepassing daarvan, beslist het college dat voor de uitvoering van deze bevoegdheden één of meer ambtenaren kan aanwijzen die in zijn plaats treden.

 

 

 • 1.

  De verordening van 20 december 2012 tot vaststelling van de tarieven van gemeentelijke sportvoorzieningen 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2014.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als de "Verordening inzake het tarief voor het gebruik van de gemeentelijke sportvoorzieningen 2014".

   

   

  Vastgesteld in de openbare vergadering

  van de raad van 19 december 2014,