Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Besluit tot wijziging van artikel 1.3.1.1 van de tarieventabel leges 2016

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBesluit tot wijziging van artikel 1.3.1.1 van de tarieventabel leges 2016
CiteertitelBesluit tot wijziging van artikel 1.3.1.1 van de tarieventabel leges 2016
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

  1. Gemeentewet, art. 229, lid 1
  2. Legesverordening 2015 van de gemeente Emmen, art. 11

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Gedelegeerde regelgeving Ja, op basis delegatiebevoegdheid uit de Legesverordening

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201601-01-2017Aanpassing tarief rijbewijs

17-12-2015

Emmen Officieel (onderdeel van In Emmen), 31-12-2015

Onbekend.

Tekst van de regeling

Intitulé

Besluit tot wijziging van artikel 1.3.1.1 van de tarieventabel leges 2016

Burgemeester en wethouders van Emmen;

 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 11 van de Legesverordening 2014 van de gemeente Emmen:

 

b e s l u i t e n:

 

De Tarieventabel 2016, behorende bij de Legesverordening 2016, te wijzigen en het volgende tarief als volgt vast te stellen:

 

Dit besluit treedt in werking op 1 januari 2016.

 

 

Vastgesteld door burgemeester en wethouders op 17 december 2015.