Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2017 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017
CiteertitelTarieventabel 2017 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Gemeentewet, art. 227

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-201701-01-2018Nieuwe regeling

22-12-2016

Emmen.nu, 29-12-2016

RA16

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel reclamebelasting Gemeente Emmen 2017

Tabel behorende bij de Verordening reclamebelasting 2017  

     

Artikel 1

Het tarief bedraagt voor het hebben van één of meerdere openbare aankondiging, per vestiging:

Bij een aankondiging kleiner dan of gelijk aan 0,1 m2

€ 0,--

In tariefgebied A van het centrum van Emmen per jaar

€ 500,--

In tariefgebied B van het centrum van Emmen per jaar

€ 300,--

In het centrum van Klazienaveen per jaar

€ 500,--

In tariefgebied A van Nieuw-Amsterdam/Veenoord per jaar

€ 500,--

In tariefgebied B van Nieuw-Amsterdam/Veenoord per jaar

€ 300,--

Artikel 2.

De tariefgebieden zijn aangegeven op de bijgevoegde en onlosmakelijk bij deze tarieven- tabel behorende tekeningen.

 

Artikel 3.

 • 1.

  De ‘Tarieventabel 2016 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2016’ van 17 december 2015 wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze tarieventabel treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  In afwijking van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum waarop deze tarieventabel in werking treedt ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, de ingetrokken tarieventabel gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voorzover terzake daarvan de heffing van reclamebelasting in die periode plaatsvindt.

 • 4.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2017.

 • 5.

  Deze tarieventabel kan worden aangehaald als ‘Tarieventabel 2017 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van reclamebelasting 2017’.

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 22 december 2016,

de griffier, wnd. voorzitter,

H.D. Werkman G.J. Horstman