Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Emmen

Tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEmmen
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingTarieventabel 2020 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020
CiteertitelTarieventabel 2020 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

N.v.t.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2020nieuwe tarieven bestaande regeling

19-12-2019

gmb-2019-317750

Tekst van de regeling

Intitulé

Tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020

Tabel behorende bij de Verordening Precariobelasting 2020

 

Artikel 1  

Voor het hebben van met oliewinning verband houdende transportleidingen per strekkende meter

€ 2,70

 

Artikel 2  

 • 1.

  De ‘Tarieventabel 2019 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2019’ van 20 december 2018 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.

 • 2.

  Deze verordening treedt in werking met ingang van de tweede dag na die van de bekendmaking.

 • 3.

  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020.

 • 4.

  Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Tarieventabel 2020 behorende bij de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020’.

 

 

 

Vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van 19 december 2019,

de griffier, de voorzitter,

H.D. Werkman H.F. van Oosterhout