Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Mandaatbesluit kwijtschelding gemeentelijk belastingkantoor Twente

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingMandaatbesluit kwijtschelding gemeentelijk belastingkantoor Twente
CiteertitelMandaatbesluit kwijtschelding gemeentelijk belastingkantoor Twente
Vastgesteld doorgemandateerde functionaris
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpfiscaal

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Aanwijzingsbesluiten Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

30-12-201101-11-2011Onbekend

25-10-2011

Huis aan huis 28 december 2011

Onbekend
30-12-201101-11-2011Onbekend

25-10-2011

Huis aan huis 28 december 2011

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Mandaatbesluit kwijtschelding gemeentelijk belastingkantoor Twente

 

 

MANDAATBESLUIT KWIJTSCHELDING

 

De Directeur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT), ter zake bevoegd op grond van de Aanwijzingsbesluiten Gemeentelijk Belastingkantoor Twente van 23 december 2010,

besluit,

gelet op artikel 255 Gemeentewet en artikel 26 Invorderingswet, tot het volgende mandaat:

 

De bevoegdheid om te beschikken op verzoeken om kwijtschelding wordt gemandateerd aan de onderstaande functionarissen van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente:

 • ·

  afdelingsmanager van de afdeling Heffingen;

 • ·

  senior specialist van de afdeling Heffingen;

 • ·

  medewerkers belastingen 1 van de afdeling Heffingen;

 • ·

  medewerkers belastingen 2 van de afdeling Heffingen.

 

De beschikkingsbevoegdheid wordt uitgeoefend door ondertekening van de beschikkingen en fiattering daarvan in het gemeentelijke heffingensysteem.

 

Dit Besluit kan worden aangehaald als “Mandaatbesluit kwijtschelding GBT” en treedt op 1 november 2011 in werking.

 

Het eerdere Mandaatbesluit Kwijtschelding GBT van 3 januari 2011 komt hiermee te vervallen, met dien verstande dat deze wel van toepassing blijft op eerder genomen beschikkingen.

 

Gegeven op 25 oktober 2011 te Hengelo (Ov.)

Directeur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente,

(J.H.M. Beimer)