Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Bekostigingsbesluit drukriolering ter hoogte van Morsweg 55

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBekostigingsbesluit drukriolering ter hoogte van Morsweg 55
CiteertitelBekostigingsbesluit drukriolering ter hoogte van Morsweg 55
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerpFinancien

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

artikel 222 Gemeentewet

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

16-03-2006Onbekend

14-02-2006

Huis aan Huis d.d. 15 maart 2006

Gemeenteblad nr. 257

Tekst van de regeling

Intitulé

Bekostigingsbesluit drukriolering ter hoogte van Morsweg 55

De Raad van de gemeente Enschede, gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 14 februari 2006,

B e s l u i t

gelet op artikel 222 Gemeentewet

vast te stellen

Gemeenteblad van Enschede

Bekostigingsbesluit drukriolering ter hoogte van Morsweg 55

 • 1.

  Via de heffing van baatbelasting worden de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de door of met medewerking van het gemeentebestuur tot stand te brengen voorzieningen omgeslagen over de genothebbende krachtens eigendom bezit of beperkt recht van de door deze voorziening gebate percelen.

 • 2.

  De voorzieningen omvatten in ieder geval drukriolering en pompputten.

 • 3.

  De voorzieningen zijn gelegen ter hoogte van Morsweg 55 welk gebied is aangegeven op de bij dit bekostigingsbesluit behorende kaart.

 • 4.

  De aanlegkosten worden op € 8.800,-- geraamd en het aantal gebate percelen op 1.

 • 5.

  De omslag van de voor rekening van de gemeente blijvende lasten van de tot stand te brengen voorzieningen betreft maximaal € 3.403,35 per woning, zomerwoning of bedrijfsgebouwen.

 • 6.

  Te bepalen dat het bekostigingsbesluit op de in artikel 139 Gemeentewet bedoelde wijze wordt bekend gemaakt.

 • 7.

  Dit besluit kan worden aangehaald als bekostigingsbesluit Drukriolering ter hoogte van Morsweg 55 .

vastgesteld in de vergadering van 27 februari 2006

de Griffier , de Voorzitter,