Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Enschede

Beleidsregels vrijstelling Groene Leges 2017

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEnschede
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingBeleidsregels vrijstelling Groene Leges 2017
CiteertitelBeleidsregels vrijstelling Groene Leges 2017
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerpGroene Leges

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. artikel 4:81 van de Algemene wet bestuursrecht
 2. http://decentrale.regelgeving.overheid.nl/cvdr/xhtmloutput/Historie/Enschede/CVDR600571/CVDR600571_2.html
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

11-08-201701-01-2018Nieuwe regeling

08-08-2017

gmb-2017-140140

Tekst van de regeling

Intitulé

Beleidsregels vrijstelling Groene Leges 2017

Burgemeester en wethouders van Enschede,

 

Overwegende dat de gemeenteraad op 17 juli 2017 een aantal besluiten heeft genomen, inhoudende:

 • 1.

  het per 1 augustus 2017 in aangescherpte vorm heropenen van de Regeling groene leges voor de doelgroep projectontwikkelaars en

 • 2.

  het met terugwerkende kracht tot 6 februari 2017 met aangescherpte normen continueren van de Regeling groene leges voor particulieren.

 

Gelet op:

 • a.

  het raadsbesluit van de gemeenteraad van 17 juli 2017 over het instrument groene leges voor het jaar 2017;

 • b.

  het bepaalde in artikel 4 lid 12 van de Legesverordening (groene leges);

 • c.

  gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht

 

B E S L U I T E N:

 

vast te stellen de navolgende:

 

BELEIDSREGELS VRIJSTELLING GROENE LEGES 2017

1. Verlenen van vrijstelling

Op basis van dit besluit kan gedeeltelijke of gehele vrijstelling van legesheffing worden verleend voor het (ver)bouwen van een woning die voldoet aan de in de onderstaande kolom aangegeven voorwaarden qua duurzaamheid:

Doelgroep

Voorwaarde

Datum

Kortingspercentage leges

Particulieren

EPC 0

vanaf 6/2/2017

100 %

 

EPC 0,2

 

50 %

Projectontwikkelaars

EPC 0

vanaf 1/8/2017

€ 1.250,- per woning

EPC = Energie Prestatie Coëfficiënt

 

2.Werkingsduur

Deze regeling geldt tot 1 januari 2018 dan wel tot de datum van buiten werking stellen van deze regeling als bedoeld onder 3.

 

3.Begrotingsplafond

Deze vrijstellingsregeling wordt – op basis van de Legesverordening - buiten werking gesteld als het daarvoor in de begroting 2017 beschikbare bedrag van € 500.000,- is of dreigt te worden overschreden.

 

 

Aldus vastgesteld op 8 augustus 2017,

Burgemeester en wethouders van Enschede,

de loco-secretaris, de loco-burgemeester,

E.A. Smit E. Eerenberg