Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Nadere regeling met betrekking tot artikel 8, lid 1 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Uitgiftebeleid parkeervergunningen

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingNadere regeling met betrekking tot artikel 8, lid 1 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Uitgiftebeleid parkeervergunningen
CiteertitelNadere regeling met betrekking tot artikel 8, lid 1 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Uitgiftebeleid parkeervergunningen
Vastgesteld doorcollege van burgemeester en wethouders
Onderwerpruimtelijke ordening, verkeer en vervoer
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Parkeerverordening Etten-Leur 2016

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2016Nieuwe regeling

08-12-2015

Gemeenteblad, Nr. 120441

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

Nadere regeling met betrekking tot artikel 8, lid 1 van de Parkeerverordening Etten-Leur 2016: Uitgiftebeleid parkeervergunningen

 

 

Artikel 8, lid 1:Het college stelt vast op welke wijze het aantal te verlenen vergunningen voor gebieden als bedoeld in artikel 2. wordt bepaald.

Binnen de gebieden die door het college zijn aangewezen voor het parkeren door vergunninghouders kunnen parkeervergunningen aangevraagd worden door bewoners, werknemers, bedrijven en zelfstandigen alsmede organisaties in de medische zorg- en hulpsector. Bewoners kunnen daarnaast een bezoekersparkeervergunning aanvragen.

Met betrekking tot het uitgeven van parkeervergunningen wordt het volgende beleid vastgesteld:

1. Parkeervergunningen worden per straat/gebied uitgegeven.

2. Per straat/gebied wordt het aantal parkeerplaatsen geteld. De uitkomst hiervan in relatie tot het totaal aantal woningen/appartementen in de betreffende straat/het gebied is het maximaal aantal vergunningen dat aan bewoners van de straat/dat gebied wordt uitgegeven. Dit betekent dat houders van werknemers-, zakelijke-, zorg- en bezoekersparkeervergunningen geen recht kunnen ontlenen aan de vergunning dat ten allen tijde daadwerkelijk een parkeerplaats voorhanden is.

3. Aangezien veel bewoners hun auto overdag gebruiken, kan bovenop dit aantal een marge van 15 tot 20% zakelijke parkeervergunningen verleend worden, zodat de plaatsen zo optimaal mogelijk worden bezet.

 

Vastgesteld door het college van burgemeester en wethouder op 8 december 2015

 

Burgemeester en wethouders van Etten-Leur, de secretaris, de burgemeester,

 

mw B.W. Silvis-de Heer mw. H. van Rijnbach-de Groot