Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Etten-Leur

Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Etten-Leur 2018

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieEtten-Leur
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Etten-Leur 2018
CiteertitelKostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen Etten-Leur 2018
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpfinanciën en economie
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

 1. Gemeentewet, art. 225
 2. Gemeentewet, art.234
 3. Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen
 4. Verordening parkeerbelastingen Etten-Leur 2018

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

01-01-2018Nieuwe regeling

21-11-2017

Gemeenteblad 2017, Nr. 210725

Onbekend

Tekst van de regeling

Intitulé

De raad van de gemeente Etten-Leur;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 3 oktober 2017;

gelet op artikel 225 en 234 van de Gemeentewet, het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen, artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Etten-Leur 2018;

BESLUIT:

vast te stellen:

KOSTENBESLUIT NAHEFFINGSAANSLAG

PARKEERBELASTINGEN 2018

Artikel 1

De kosten ter zake van het opleggen van een naheffingsaanslag worden voor 2018 begroot als volgt:

 • a)

  Vaste informatieverwerkingskosten € 9.521,--

 • b)

  Variabele informatieverwerkingskosten €

 • c)

  Kosten van afschrijving en interest €

 • d)

  Personeelskosten € 93.858,--

 • e)

  Overheadkosten 74.148,--

Totaal € 177.527,--

 

Berekening kosten per naheffingsaanslag:

 • ·

  Aantal naheffingsaanslagen 1.000

 • ·

  Kosten € 177.527,-- : 1.000 = € 177,53 per naheffingsaanslag

   

Van overheidswege is echter het maximumtarief voor 2018 voor naheffingsaanslagen vastgesteld op € 62,-- vandaar dat dit bedrag is opgenomen in artikel 9 van de Verordening parkeerbelastingen Etten-Leur 2018.

Artikel 2

Dit besluit kan worden aangehaald als “kostenbesluit naheffingsaanslagen parkeerbelastingen Etten-Leur 2018”.

Aldus besloten in de openbare raadsvergadering

van

De raad voornoemd,

Alinea 

Alinea 

Alinea 

Alinea 

Alinea 

Mw. H. van Rijnbach-de Groot

raadsvoorzitter

Dhr. W.C.M. Voeten

raadsgriffier