Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ferwerderadiel 2002

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ferwerderadiel 2002
CiteertitelVerordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ferwerderadiel 2002
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpbestuur en recht
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

Geen.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, artikelen 96 en 100.

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

26-09-200201-09-2001nieuwe regeling

19-09-2002

Publicatiekasten gemeente.

5/69.02

Tekst van de regeling

Intitulé

Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ferwerderadiel 2002

De raad van de gemeente Ferwerderadiel;

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 september 2002, nummer 5/69.02;

 

gelet op de artikelen 96 en 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens;

 

besluit:

 

vast te stellen de volgende:

Artikel 1  

Burgemeester en wethouders regelen de systematische verstrekking van gegevens aan binnengemeentelijke afnemers, de toegang van die afnemers tot de basisadministratie, alsmede de verbanden tussen de basisadministratie en andere gegevensverzamelingen van de gemeente.

Artikel 2  

  • 1.

    Burgemeester en wethouders kunnen gegevens verstrekken in de gevallen als bedoeld in artikel 100 van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

  • 2.

    Zij stellen hiervoor nadere regels.

Artikel 3  

Deze verordening treedt in werking op de dag na publicatie en werkt terug tot 1 september 2001.

Artikel 4  

Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens Ferwerderadiel 2002”.

ALDUS

besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Ferwerderadiel van 19 september 2002.

,voorzitter.

,griffier.