Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl!
Ferwerderadiel

Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frysla

Wetstechnische informatie

Gegevens van de regeling
OrganisatieFerwerderadiel
OrganisatietypeGemeente
Officiële naam regelingGemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frysla
CiteertitelGemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frysla
Vastgesteld doorgemeenteraad
Onderwerpmaatschappelijke zorg en welzijn
Eigen onderwerp

Opmerkingen met betrekking tot de regeling

De Gemeenschappelijke Regeling, vastgesteld bij raadsbesluit van 13-07-2006, is ingetrokken.

Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd

Geen

Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)

Geen.

Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen

Datum inwerkingtreding

Terugwerkende kracht tot en met

Datum uitwerkingtreding

Betreft

Datum ondertekening

Bron bekendmaking

Kenmerk voorstel

08-10-2009nieuwe regeling

17-09-2009

Gemeenteblad, t.w. Sawn Stjerren Nijs dd. 07-10-2009

14/41.09

Tekst van de regeling

Intitulé

Gemeenschappelijke regeling van de Dienst Sociale Zaken en Werkgelegenheid Noardwest Frysla